Seniorene mer attraktive

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Seniorene er blitt mer attraktive i arbeidslivet de siste fem årene, både blant næringslivsledere og arbeidstakere. Det viser årets seniorpolitiske barometer fra Senter for seniorpolitikk.
Barometeret, som er en årlig undersøkelse for å kartlegge seniorpolitiske holdninger i arbeidslivet, viser blant annet at det nå er langt flere ledere som kan tenke seg å ansette eldre arbeidstakere enn da målingene startet i 2003. Da var det bare 48 prosent av lederne interessert i eldre arbeidskraft, nå er det 63 prosent.

– Positiv utvikling
De fleste anfører at det er det stramme arbeidsmarkedet med mangel på arbeidskraft som ligger bak endringene, men mange mener også at de eldre er produktive og nyttige. Leder for Senter for seniorpolitikk (SSP), Åsmund Lunde er svært godt fornøyd med utviklingen. I en pressemelding sier han at de bedriftene som ikke klarer å rekruttere og beholde eldre arbeidstakere, kommer til å bli taperne i den tøffe kampen om arbeidskraft i årene fremover. Det har skjedd en markert holdningsendring de siste årene, nå er 83 prosent av lederne i arbeidslivet enige i at det er en fordel for deres virksomhet at folk jobber helt frem til normal pensjonsalder. Dessuten mener 93 prosent av lederne at arbeidstakere over 50 år presterer minst like godt som de under 50.

Arbeidsglade seniorer
Flertallet av arbeidstakerne mener nå at 63 år er en passende pensjonsalder, mens i fjor ønsket de fleste å gå av noe før 62 år i gjennomsnitt. Det er fortsatt flest blant de eldste, 60 år +, som gleder seg mest til å gå på jobb. Deretter følger aldersgruppen 55-59 år. Blant de yngste derimot, er det færre som gleder seg til å komme på jobben. Ansvarlig for undersøkelsen, direktør Erik Dalen i Synovate MMI mener at dette skyldes at de som fortsatt er i arbeid etter fylte 60 år ganske sikkert trives godt med arbeidet sitt.

Personvern og cookies