Senere inn, tidligere ut

(2011)

Det er en liten nedgang i forventet pensjoneringsalder ved fylte 50 år, men flere enn før arbeider ved siden av å ta ut pensjon, ifølge NAV. Samtidig skriver Aftenposten at Norge har 60.000 ledige jobber, og at hver fjerde bedrift har problemer med å få tak i folk, melder seniorpolitikk.no Forventet pensjoneringsalder ved fylte 50 år i 2010 var 63,6 år, noe som er en nedgang på 0,3 år fra 2009. Ettersom yrkesaktiviteten over 50 år har vært uendret i samme periode, tyder dette på at flere arbeidet ved siden av pensjonen i 2010 enn i 2009. Samtidig har alderen ved avgang fra arbeidslivet gått ned som følge av at flere får uførepensjon, innføringen av AFP og at pensjonsalderen ble satt ned fra 70 år til 67 år i 1973.
//

Personvern og cookies