Seminarer om ny arbeidsmiljølov

Tekst: Vemund Jensen (2005)
I oktober drar Arbeidsmiljøsenterets konsulenter ut på veien for å gi opplæring i den nye arbeidsmiljøloven, og sikkert også noen tips om hva den nye regjeringen vil forandre i loven.
Utover oktober står både Hamar, Sarpsborg, Kristiansand, Sandefjord, Tromsø, Hammerfest, Bodø, Trondheim og Ålesund på kjøreplanen. Kursholderne Petter Wildhagen, Nina C. Berg, Aud Steiring og Kjell Østby gir innføring i den nye arbeidsmiljøloven som ble vedtatt i Stortinget i sommer. Det blir særlig lagt vekt på kravene til arbeidsmiljøet, arbeidstidsbestemmelsene og endringer i adgangen til midlertidige ansettelser. Opplæringsleder ved Arbeidsmiljøsenteret, Petter Wildhagen, peker på nye krav om midlertidig ansettelser, vern av varslere og plikt til å si fra hvis man observerer trakassering, når vi spør ham om de tre viktigste endringene i loven. Men nå har vi nylig hatt regjeringsskifte, og fått en regjering som har varslet endringer i den nye loven. – Jeg regner med at den nye regjeringen vil reversere endringene som gjelder midlertidig tilsetting og kapittelet med overtidsbestemmelser. I tillegg er det klare signaler om at velferdsbegrepet kommer inn i loven igjen, sier Wildhagen. Arbeidsmiljø nr. 6- 2005
Personvern og cookies