Seminar om EUs tjenestedirektiv

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Arbeidsmiljøsenteret har planlagt flere spennende seminarer høsten 2007, blant annet ett om EUs tjenestedirektiv og ett med den kjente finske arbeidsmiljøguruen Ben Furman.
EUs nye tjenestedirektiv har skapt sterke reaksjoner i mange land, til og med demonstrasjoner og opptøyer, blant annet i Brussel i fjor og i Strasbourg sist vinter. Det er særlig fagbevegelsen som har protestert på forslaget som de mener vil motvirke arbeidet mot sosial dumping. Bakgrunnen for det nye direktivet er EUs målsetting om at denne delen av Europa skal bli verdens mest konkurranse­dyktige handelsblokk, noe som krever større flyt av arbeidskraft og tjenester. Som EØS-land må Norge implementere det nye tjenestedirektivet i egen lovgivning og regelverk og det er derfor viktig å ha kunnskap om hva dette vil innebære for Norge. Det er Arbeidsmiljøsenterets fagkonsulent Tina Åsgård som skal lede seminaret. – Vi har også planer om å lage et seminar med psykiater Ben Furman, som er en stor stjerne i hjemlandet Finland med eget talkshow på TV, opplyser Petter Wildhagen, leder for opplæringsavdelingen. Furman er særlig kjent for sine kurs i løsnings­fokusert tilnærming til arbeidsmiljø­problemer, en metode som legger vekt på å jobbe med mål og løsninger i stedet for problemer og skyld.
Personvern og cookies