Seminar i Oslo 8. mai: Lær å stresse ned

Tekst: Turid Børtnes (2003)
Hører du til dem som hele tiden synes du har for mye å gjøre, at det alltid er noe som henger over deg. Lær deg å takle slike belastninger, delta på Arbeidsmiljøsenterets seminar om sunt og usunt stress i jobben. Det arrangeres 8. mai i Ingeniørenes Hus i Oslo.
Stress behøver ikke å være bare negativt, vi trenger noe å strekke oss etter. Det er med stress som fysisk trening, med passe doser øker vår evne til å tåle påkjenninger. Det er overbelastningene som kan være skadelige.

Kroppen overtar
Seminaret åpner med en teaterforstilling med Teater Sirius som viser deltakerne gjennom forestillingen «De elleve sammensvorne» hva som kan skje når press og stress tar fullstendig overhånd på arbeidsplassen. – Forestillingen avsluttes med en diskusjon med deltakerne i salen om innholdet i stykket, forteller seniorkonsulent Inger Høibakk i Arbeidsmiljøsenteret som sammen med kollega Anne-Grete Skofterød er ansvarlig for seminaret. Det er avgjørende for hvordan vi har det med oss selv og jobben at vi arbeider og lever i pakt med egne verdier og egen grunnleggende overbevisning. I det ligger kimen til et sunnere liv, og det skal psykolog Inger-Margrete Svendsen fortelle oss mer om. – Hvis vi ikke er oppmerksomme på hva som sliter på oss, risikerer vi at kroppen tar saken. Vi må bli bevisste på de riktige valgene og hva som styrer dem, sier Høibakk.

For fleksibelt?
Dagens arbeidsliv stiller store krav. Det er viktig å kjenne etter hvordan en reagerer i ulike situasjoner, det gir mulighet for endring. Seniorkonsulent Gro Iren Fjellvær Øi vil gi deltakerne en del teknikker de kan benytte for å stresse ned, noe de kan bruke som praktisk trening i individuell stressmestring. Neste programpost har den talende tittelen: «Destinasjon Trygdeetaten, reisetid 400 timer». Steinar Westin professor i samfunnsmedisin skal snakke om det nye begrepet fleksibilisering og økte krav til lønnsomhet og avkastning sett i sammenheng med utvidelse av overtidsbestemmelsene. De trådte som kjent i kraft i vinter. Myndighetene ønsker at arbeidslivet skal bli mer inkluderende, men praksis viser noe annet, det er blitt mer ekskluderende.

God praksis
– Hva er så god praksis, hva kan vi lære av arbeidslivsforskningen? Finnene har lykkes med å skape romslige organisasjoner der de ansatte kan ta hensyn til dagsformen. Samtidig har sykefraværet gått ned. Professor Bjørg Aase Sørensen ved Arbeidsforskningsinstituttet vil presentere eksempler fra finske og også norske virksomheter som har klart denne utfordringen. Uten en menneskeorientert personalpolitikk vil ikke virksomhetene klare å omsette det vi vet om arbeidsliv og kravene som stilles til medarbeiderne. Veronica Sparre vil fortelle oss hva som er kjerneverdier for utvikling av menneskelige ressurser og gi oss noen praktiske eksempler. For ytterligere informasjon: Kontakt Eva Vandeskog på tlf. 55309030. Påmelding: kurs@arbeidsmiljosenteret.no Faks nr. 55309031 eller tlf. 81559750

Personvern og cookies