Selvgode ledere

Tekst: Turid Børtnes (2004)
En undersøkelse blant mer enn 3000 norske ledere viser en stor grad av selvgodhet når det gjelder internasjonale spørsmål. Det er Stiftelsen AFF ved Norges Handelshøyskole (NHH) som har spurt lederne om de mener de har behov for mer internasjonal kompetanse.
Det store flertallet av de spurte svarer at de ikke har behov for mer innsikt i andre lands kulturer, eller synes de trenger mer internasjonal erfaring. Det er bare 13 prosent som svarer ja på første spørsmål og 19 prosent på det andre, skriver Ukeavisen Ledelse. Det er faktisk færre nå som synes de trenger mer internasjonal kompetanse enn i 1999 da AFF gjennomførte en slik undersøkelse for første gang. Professor Tom Colbjørnsen, som har ledet undersøkelsen, mener at dette viser at norske ledere ikke har fått med seg at de står overfor store internasjonale utfordringer. Deres internasjonale orientering ligger stabilt på et lavt nivå. Til tross for at finansmarkedene er blitt mer internasjonale siden 1999, svarte halvparten av lederne i finans og industri at de ikke hadde merket økt internasjonal konkurranse, et svar som viser at dette er noe de ikke tar inn over seg. Professoren er også betenkt over et annet resultat fra undersøkelsen, den viser at lederne mener de gjør en noe bedre jobb enn de faktisk gjør. Men det er håp for fremtiden, ungdommen er langt mer ivrig etter å skaffe seg jobberfaring utenlands enn lederne, over halvparten av NHHs egne studenter drar ut som utvekslingsstudenter.
Personvern og cookies