Selvbilde i fritt fall

Tekst: Mats Løvstad (2010)

 

Fire av ti lærere opplever statusen til sitt eget yrke som synkende. Det haster med å øke lærernes status, sier Trond Markussen i NITO.

Bakgrunnen er en spørreundersøkelse blant 7500 grunnskolelærere. Den viser at klart flere opplever statusen til sitt eget yrke som synkende fremfor økende.
– Det bør være et mål at andelen lærere som svarer at de opplever statusen for eget yrke som økende, stiger fra de drøye 10 prosentene som her kommer til uttrykk, står det i rapporten fra Utdanningsdirektoratet, KS og Utdanningsforbundet.
– Jeg tror forslaget om å utvide grunnskoleutdanningen til femårig mastergrad, samt sikre at flere lærere får videreutdanning, vil være grep som virker positivt i forhold til egen opplevelse av status, sier Markussen.
Rapporten viser at 20 prosent av de spurte lærerne har tatt tilleggsutdanning det siste året i form av en formell grad eller formelle studiepoeng. 62 prosent oppgir å ha tatt videreutdanning gjennom kurs og seminarer.

Tredje nederst
I undersøkelsen ble lærerne bedt om å gi status poeng til diverse yrker basert på deres oppfatning av hvordan samfunnet og omgivelsene verdsetter disse yrkene. I snitt rangerer lærerne sitt eget yrke tredje nederst, sammen med statusen til sykepleiere og håndverkere. Yrker som politi, journalist, ingeniør og advokat ble rangert over. Markussen tror foreldre også har en nøkkelrolle med tanke på å øke statusen til læreryrket.
– Når foreldrene ikke har respekt for lærerne og deres jobb, så vil dette naturlig smitte over på barna. Det høres unektelig litt merkelig ut når man som foreldre ikke har tid og anledning til å stille på skolen til for eksempel elevsamtaler. Når man prioriterer vekk egne barn, så vil jeg tro at det også sender et signal til både barn og lærer om hvor viktig man opplever dette.

Fakta om NITO
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon har cirka 64 000 medlemmer, og organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.

Personvern og cookies