Selvbedrag om helsearbeid

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Både bedriftshelsetjenestene og virksomhetene de jobber i, har feil oppfatning av hva de faktisk gjør når det gjelder arbeidsmiljø og overvåking av arbeidshelse. Dette går frem av et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet (AT) og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) om bedriftshelsetjenestens rolle og innsats i virksomhetene. Formålet var å få mer kunnskap om hvilke tjenester som tilbys, og om virksomhetene og deres BHT har et hensiktsmessig samarbeid. Tilsyn i ca. 70 virksomheter landet rundt avdekket at virksomhetene mener at de prioriterer arbeidsmiljøkartlegginger og overvåking av arbeidshelse i større grad enn hva deres BHT erfarer. På den andre side viser det seg at bedriftshelsetjenestene sier at de leverer aktuelle tjenester i større grad enn hva virksomhetene selv kan fortelle om. Konklusjonen hos AT og STAMI er at det fortsatt er viktig å føre et utstrakt tilsyn med hvordan den enkelte virksomhet bruker sin bedriftshelsetjeneste.

Personvern og cookies