Seier til partene i arbeidslivet

Tekst: Paul Norberg (2010)

Forlengelsen av IA-avtalen må betegnes som en seier for partene i arbeidslivet.

Hvis alle som har et arbeidsforhold, får bedre tilrettelegging og en mest mulig meningsfylt arbeidssituasjon, er det mulig å få ned det arbeidsrelaterte fraværet. Det bør være hovedsaken, og hvis virkemidlene i IA-avtalen blir brukt riktig, vil det også bli enklere å oppnå de tre målene i avtalen.

Risiko for høyere fravær
Den nye IA-avtalen viderefører de ulike delmålene i den gamle avtalen. Det er bra, men det forutsetter også at alle parter har is i magen, og godtar at flere funksjonshemmede og flere eldre i arbeidslivet innebærer en risiko for høyere sykefravær. Lege og forsker Erik Werner ved UNI helse ved Universitetet i Bergen har avdekket at sykefraværet fordeler seg svært ujevnt i befolkningen; 10 prosent av de sykmeldte står for hele 80 prosent av sykefraværet. Forlengelsen av IA-avtalen må være et tegn på politisk vilje til å hindre at denne delen av arbeidstakerne ikke blir støtt ut av arbeidslivet.

Godkjent opplæring
At viktige deler av IA-avtalen strammes opp, gjør at gode virkemidler for tilrettelegging av arbeidsplassene blir videreført.
Å legge opp til en langt sterkere fokusering på HMS-opplæring av ledere, tillitsvalgte og verneombud, er fornuftig. Her må Arbeidstilsynet på banen, tilsynet har i dag ikke noen godkjenningsordning for opplæring innen HMS-området.

Myter om sykefravær
Bombastiske uttalelser fra de fleste riksdekkende mediene, av politikere av ulike avskygninger og fra enkelte forskerhold er med på å opprettholde myten om at sykefraværet i Norge er for høyt. Mens sentrale arbeidslivsforskere har sett på langtidstendenser fra 1970-tallet og fram til i dag, og påvist at sykefraværet er forbausende stabilt, på tross av at sysselsettingen i Norge ligger på et toppnivå i verden.
Selv om en ny IA-avtale nå er på plass, vil det fortsatt komme nye angrep på sykelønnsordningen, og da er det nødvendig å utfordre myten om det høye sykefraværet. Ellers vil partene i arbeidslivet på et eller annet tidspunkt gå på en politisk sprekk som river bort grunnlaget for dagens sykelønnsordning.

Personvern og cookies