Seier for likestillingen

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Kvinnelig SFO-leder får lik lønn som mannlige sjefer for teknisk drift i samme kommune. 

For tre og et halvt år siden klaget SFO-leder Else Mari Nygaard sin lønnsfastsettelse inn til likestillings- og diskrimineringsombudet. Hun mente hun utførte arbeid av lik verdi som fem mannlige arbeidsledere i seksjon for regulering og teknisk drift i Fredrikstad kommune, og derfor skulle avlønnes likt som disse.
I slutten av mai konkluderte Likestillings- og diskrimineringsnemda med at SFO-leder Else Mari Nygaards lønn i Fredrikstad kommune var i strid med likestillingsloven, melder Aftenbladet.no.

Presedens
Likestillingsnemndas avgjørelse betyr at Fredrikstad kommune er pålagt å gi Else Mari Nygaard 321.945 kroner i årslønn. Dette tilsvarer en lønnsøkning på 25.350 kroner, sammenlignet med hennes opprinnelige lønn på 296.595 kroner.
Nygaard håper saken hennes kan skape presedens slik at andre også kan få likelønn.
– At det ble positivt utfall i denne saken er veldig flott, og en stor seier for likestillingen og for likelønn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.
– Ifølge loven handler likelønn om lik lønn for arbeid av lik verdi. Det har vi ikke hatt, og det har vi fortsatt ikke, i Norge i dag. Ofte verdsetter man ansvar for teknologi høyere enn ansvar for mennesker, noe som ofte har vært et kvinneyrke, sier Ørstavik.

Les mer her

Personvern og cookies