Se til Larvik

(2004)

– Det er krevende å drive skolefritidsordning på Kastellet skole på Nordstrand i Oslo. Verken skolegården eller lokalene inne er bygget for små barn, sier Berit Nissen-Meyer, avdelingsleder for barn og unge i Nordstrand bydel til Aftenposten. Skolen var ny i høst og har kostet 180 millioner kroner. Men etter tre måneders bruk viser det seg at valg av materialer kombinert med åpne romløsninger gir altfor mye støy. Nå er Undervisningsbygg bedt om å legge frem ombyggingstiltak som kan gjøre skolehverdagen levelig. Selv om det ikke kan dokumenteres, så våger vi følgende påstand: Hvis Larvik kommunes kravspesifikasjoner for skolebygg hadde vært kjent for dem som bygget Kastellet skole i Oslo, hadde de neppe behøvd å bygge om sin helt nye skole. Ildsjelen Kai Gustavsen, som er HMS-rådgiver og yrkeshygieniker ved HMS-tjenesten i Larvik kommune, har samarbeidet med sentrale fagpersoner og organisasjoner i kommunen, og laget et nettsted som fungerer som et oppslagsverk og en lærebok for alle som kan komme i berøring med inneklima og fysisk arbeidsmiljø i skolebygg. Nettstedet omfatter mange temaer og har lenker til beslektede websteder som er relevante for brukere, ansatte og fagfolk som arbeider med nybygg eller rehabilitering av bygg. (Se for øvrig side 16 i dette nummeret av Arbeidsmiljø). Det er god grunn til å rose innsatsen som er gjort i Larvik. Ved å samle ulike former for kunnskap om innemiljø/-klima i skolebygg på et nettsted, reduseres muligheten for å gjøre feil. Neste skritt er naturligvis å få markedsført slike informasjonssteder på nettet, slik at brukere over hele landet kan ta kunnskapen i bruk. Både byggherrer, arkitekter og ulike rådgivere kan dermed forebygge feil når nye skoler skal oppføres, og både elever og ansatte vil kunne bli spart for plager og konsentrasjonsproblemer. Målet for de som står bak Larvik-initiativet er å gjøre liknende innsats også for barnehager, eldreinstitusjoner, studentbygg og overfor psykiatrien. Godt påbegynt, er halvt fullendt, heter det. HMS-tjenesten i Larvik er kommet langt, men de vet selv at det fortsatt er rom for utvikling og forbedringer. Gratulerer med en god start!

Personvern og cookies