Se til Danmark

Tekst: Grethe Ettung (2011)

Nå kan enhver virksomhet nærmest plukke verne­ombud fra gata.

Danskene har forvist de useriøse tilbyderne i arbeidsmiljøopplæring fra kursmarkedet. Virksomheter som ønsker å kjøre arbeidsmiljøkurs, må godkjennes av Arbejdstilsynet.
I Norge finnes et mangfold av tilbud når det gjelder arbeidsmiljøopplæring. Men fordi vi ikke har instanser som kontrollerer innhold og kvalitet, er kursene som tilbys av svært varierende kvalitet.
Ikke nok med at markedet flommer over av useriøse kurstilbydere, nå kan enhver virksomhet nærmest plukke verneombud fra gata, såkalte eksterne verneombud (EVO). I forskrift om verne­ombud og arbeidsmiljøutvalg §2, heter det imidlertid: «Verneombudene skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere ved virksomheten, med erfaring og innsikt i dens arbeidsforhold.»
Arbeidstilsynet har erklært bruken av eksterne verneombud for uønsket.
Tilsynet har forøvrig ingen myndighet til å bestemme hvilke tjenester en konsulent kan selge. Det sier Arbeidstilsynets direktør, Ingrid Finboe Svendsen til Arbeidsmiljø, se side 41.
Den myndigheten må Arbeidstilsynet få. Firmaer som beriker seg på salg av EVO, eksterne verneombud som verken kjenner arbeidsplassen eller arbeidstakerne, bør stoppes. For virksomhetene og deres ledere er det forskriften om verneombud som må gjelde.

Personvern og cookies