Se til Danmark

Tekst: Grethe Ettung (2010)
Danskene har forvist de useriøse tilbyderne i arbeidsmiljøopplæring fra kursmarkedet. Virksomheter som ønsker å kjøre arbeidsmiljøkurs, må godkjennes av Arbejdstilsynet.

I Norge finnes et mangfold av tilbud når det gjelder arbeidsmiljøopplæring. Men fordi vi ikke har instanser som kontrollerer innhold og kvalitet, er kursene som tilbys av svært varierende kvalitet. Det finnes mange useriøse tilbydere på dagens kursmarked.

Må godkjennes
Danskene har tatt konsekvensene av dette, og kurstilbydere som ønsker å kjøre arbeidsmiljøkurs, må godkjennes av Arbejdstilsynet. Men aller først må tilbyderne evalueres av Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). EVA utarbeider en innstilling, og denne må følge søknaden som sendes Arbejdstilynet.
– Kvalitetskontrollen ble innført fordi det var utilfredshet med kvaliteten på enkelte kurs, det var et noe broket marked, konstaterer Rikke Steensig, evalueringskonsulent i EVA.
Etter at denne formen for godkjenningsordning ble innført, falt antallet godkjente kurs i arbeidsmiljøopplæring fra 211 i 2003 til 131 i 2004, fordi mange av de eksisterende kursene ikke ble godkjente etter den nye ordningen.

Offentliggjøring
Godkjente kurstilbydere offentliggjøres på Arbejdstilsynets hjemmeside.
– Da kan virksomheter gå inn på sidene våre, finne de seriøse kurstilbyderne og være trygge på at de kan sende sine sikkerhetsrepresentanter på disse kursene, opplyser Charlotte Skjoldager, kontorsjef i Arbejdstilsynet.
Ønsker kurstilbyderne å holde flere ulike typer arbeidsmiljøkurs, må de sende egne søknader for hvert enkelt kurs. EVA vurderer også disse kursene.
– Det vil si undervisningsplanen for kurset, og de som skal undervise. Vi bruker mellom fire og åtte timer på å behandle en slik søknad, alt etter søknadens beskaffenhet og om det er en ny kurstilbyder eller kun et nytt kurstilbud hos en eksisterende kursutbyder, opplyser Steensig.
Deretter går søknaden til Arbejdstilsynet som gir søker en tilbakemelding senest fire uker etter at Arbejdstilsynet mottok den.
Dersom kursarrangøren i ettertid foretar endringer i tilknytning til kurset, eller ansetter nye undervisere, må dette meldes Arbejdstilsynet. Tilsynet ber da EVA om en uttalelse, og på bakgrunn av denne, tas en avgjørelse om endringer og underviser(e) kan aksepteres.
– Oppfatter kurstilbyderne dette som veldig restriktivt og tungvint?
– Nei, det tror jeg ikke de gjør. For øvrig var det et politisk mål og et ønske fra partene, at vi skulle holde i dette, meddeler Skjoldager.

Undervisere
Det er kun Arbejdstilsynet i Danmark som kan tilby opplæring av undervisere i arbeidsmiljø. Denne ordningen trådte i kraft 1.januar 2006. Formålet med den obligatoriske utdannelsen er blant annet å sikre at alle undervisere har kunnskap om og en helhetsforståelse av arbeidsmiljøområdet. I tillegg får de anledning til å prøve ut ulike undervisningsmetoder, og de får trening i å foreta evalueringer. Opplæringen går over ni dager.
Ønsker kurstilbydere å få vurdert og godkjent undervisere som har fått sin utdanning før 1.januar 2006, må de sende en søknad til Arbejdstilsynet. Den skal inneholde undervisernes CV samt vitnemål. Når Arbejdstilsynet har mottatt søknaden, foretar EVA en vurdering og kvalitetssikring av underviserne for Arbejdstilsynet.
– Vi går igjennom underviserens CV, herunder pedagogisk utdannelse og undervisningspraksis.
Saksbehandlingstid er maks 14 dager. Deretter blir kurstilbyder informert om underviserne kan aksepteres eller ikke.

Kurs i arbeidsmiljø
I Danmark tar et kurs i arbeidsmiljø normalt 37 timer. Virksomheter som har kontor- og administrasjon som sitt hovedområde, kan imidlertid sende sine ledere og verneombud på et 30 timers kurs.
– Hvorfor er dette syv timer kortere?
– Dette er etter ønske fra politikerne. Med hensyn til arbeidsmiljøproblemenes karakter innen kontor- og administrasjon, mente de det holdt med 30 timer.
Et verneombud eller en arbeidsleder skal meldes på arbeidsmiljøkurs senest fire uker etter at de har begynt i vervet/stillingen, for bygg og anlegg er det to uker som gjelder. Opplæringen skal være gjennomført senest åtte måneder etter tiltredelsen. Når det gjelder byggeplasser, skal den som koordinerer sikkerhetsarbeidet ha gjennomført opplæringen før han/hun tiltrer i denne funksjonen.

Ny ordning
Skjoldager opplyser at fra og med 1.oktober i år vil danskene gjøre endringer i ordningen.
– Vi vil legge fram et lovforslag, og får blant annet nye utdannelseskrav. I den nye ordningen vil vi kjøre et tre-dagers kurs som skal være obligatorisk for alle, deretter tilbys et to-dagers kurs som en oppfølging. Disse to kursene holdes innen et og samme år. Deretter kjøres kurs over halvannendag, hvert år i sikkerhetsrepresentantens funksjonsperiode. Vi kjører også elektroniske kurs.

Les lovforslaget her

Se også: Vektlegger pedagogikk mer enn innhold, her
             Slår et slag for e-læring,her

Personvern og cookies