Se til Danmark

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Danskene har forvist de useriøse tilbyderne i arbeidsmiljøopplæringfra kursmarkedet.

I Norge finnes et mangfold av tilbud når det gjelder arbeidsmiljøopplæring. Men fordi vi ikke har instanser som kontrollerer innhold og kvalitet, er ­kursene som tilbys av svært varierende kvalitet. Det finnes mange useriøse tilbydere på dagens kursmarked.

Må godkjennes

Danskene hadde tidligere samme type forhold, og tok konsekvensene av dette. Kurstilbydere som ønsker å tilby arbeidsmiljøkurs, må godkjennes av Arbejdstilsynet. Men først må de evalueres av Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). EVA utarbeider en innstilling, og denne må følge søknaden som sendes Arbejdstilsynet.
– Etter at denne formen for godkjenningsordning ble innført, falt antallet godkjente kurs i arbeidsmiljøopplæring fra 211 i 2003 til 131 i 2004, forteller Rikke Steensig, evalueringskonsulent i EVA.

Offentliggjøring

– Godkjente kurstilbydere offentliggjøres på Arbejdstilsynets hjemmeside, sier Charlotte Skjoldager, kontorsjef i Arbejdstilsynet.
Ønsker kurstilbyderne å holde flere ulike typer arbeidsmiljøkurs, må de sende søknader for hvert enkelt kurs. EVA vurderer både undervisningsplanen og dem som skal undervise. Deretter går søknaden til Arbejdstilsynet som gir søker en tilbakemelding senest fire uker etter at Arbejdstilsynet mottok den.
Dersom kursarrangøren i ettertid foretar endringer i kursopplegget, eller ansetter nye undervisere, må dette meldes Arbejdstilsynet.
– Oppfatter kurstilbyderne dette som veldig restriktivt og tungvint?
– Nei, det tror jeg ikke de gjør. For øvrig var dette et politisk mål, og et ønske fra partene i arbeidslivet, meddeler Skjoldager.

Undervisere

Det er kun Arbejdstilsynet i Danmark som kan tilby opplæring av arbeidsmiljøundervisere. Denne ordningen trådte i kraft 1.januar 2006.
Formålet er å sikre at alle undervisere har kunnskap om og en helhetsforståelse av arbeidsmiljøområdet. I tillegg får de anledning til å prøve ut ulike undervisnings­metoder, og de får trening i å foreta evalueringer. Opplæringen går over ni dager.
Ønsker kurstilbydere å få vurdert og godkjent undervisere som har fått sin utdanning før 1. januar 2006, må de sende en søknad til Arbejdstilsynet. Den skal inneholde undervisernes CV samt vitnemål. Når Arbejdstilsynet har mottatt søknaden, foretar EVA en vurdering og kvalitets­sikring av underviserne for Arbejdstilsynet.
– Vi går igjennom underviserens CV, herunder pedagogisk utdannelse og under­visningspraksis.
Saksbehandlingstid er maks 14 dager. Deretter blir kurstilbyder informert om underviserne kan aksepteres eller ikke.

Kurs i arbeidsmiljø

I Danmark tar et kurs i arbeidsmiljø normalt 37 timer. Virksomheter som har kontor- og administrasjon som sitt hovedområde, kan imidlertid sende sine ledere og verneombud på et 30 timers kurs.
– Hvorfor er dette syv timer kortere?
– Dette er etter ønske fra politikerne. Med hensyn til arbeidsmiljøproblemenes karakter innen kontor- og administrasjon, mente de det holdt med 30 timer.
Et verneombud eller en arbeidsleder skal meldes på arbeidsmiljøkurs senest fire uker etter at de har begynt i vervet/stillingen, for bygg og anlegg er det to uker som gjelder. Opplæringen skal være gjennomført senest åtte måneder etter tiltredelsen. Når det gjelder byggeplasser, skal den som koordi­nerer sikkerhetsarbeidet ha gjennomført opplæringen før han/hun tiltrer i denne funksjonen.

Ny ordning

Charlotte Skjoldager opplyser at fra og med 1.oktober i år vil danskene gjøre ­endringer i ordningen.
– I den nye ordningen vil det bli et tre-dagers kurs som skal være obligatorisk for alle; deretter tilbys et to-dagers kurs som en oppfølging. Disse to kursene holdes innen et og samme år. Deretter kjøres kurs over halvannendag, hvert år i sikkerhetsrepresentantens funksjonsperiode. Vi tilbyr også elektroniske kurs, sier Skjoldager.

Personvern og cookies