Se; kongressen danser

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Arbeidsmiljøkongressen 2004 i Bergen spente fra musikalsk og verbal kabaret til saklig debatt, fra vennlig fleip med noen av våre «hellige kuer» til dypt alvorlige temaer som mobbing og gode og dårlige omstillingsprosesser.
Nærmere 800 deltakere kunne glede seg sammen med representanter fra Hydro Projects på Sunndalsøra som mottok en velfortjent Arbeidsmiljøpris og riste løs i takt med verdens minste, beste storband i storsalen i Grieghallen. Arbeidsmiljøsenterets sytten ansatte kan se tilbake på en kongress der det meste klaffet og var på arrangørenes side. Bortsett fra en ting, flytrafikken. Men det begynner også å bli en vane, det er tredje gang i Arbeidsmiljøkongressens historie at streik eller andre problemer stopper flytrafikken når kongressen skal begynne. Det gikk bra denne gangen også, foredragsholdere og deltakere viste imponerende vilje og evne til å komme seg til Bergen i tide.

Begeistret og provoserte
Kongressens røde tråd var mangfold, omstilling og utvikling vist gjennom foredrag om ny forskning, praktiske eksempler, dialoger, debatt og to teaterforestillinger. Rundt 30 foredragsholdere fordelt på åtte ulike seksjoner og flere plenumsforedrag begeistret, engasjerte og provoserte. Begeistret gjorde også hun som avsluttet årets kongress, Ingrid Bjørnov med kabareten «Klassisk hærverk». Der ga hun til beste smakebiter fra en sangartists arbeidsmiljø fra tidlige barneår til voksen alder med mye humor og varme og en gjennomført musikalitet. Halldor Skard, førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole erklærte seg som en aktiv motstander av all overdreven trimming, men han klarte likevel å få hele storsalen med seg på rytmisk gange mellom stolradene. Han la vekt på at vi ikke må stivne verken på den ene eller andre måten, selv usikkerhet kan være en positiv faktor i livet. Temaene ellers handlet om omstillinger og endringer, verdier i arbeidslivet, hva arbeidet kan gjøre for helsa vår, praktiske problemløsninger, familie og arbeidsliv og det nye emosjonelle arbeidet for å nevne noen av emnene som ble berørt.

Prisvinnerne
Fire representanter fra Hydro ASA og Hydro Projects SU4 på Sunndalsøra var møtt frem for å ta i mot Arbeidsmiljøprisen 2004 av direktør Olav Breen i If Skadeforsikring. Hydro fikk prisen for at de hadde klart å gjennomføre en gigantutbygging på Sunndalsøra uten alvorlige personskader og med produksjonen gående for fullt de tre årene utbyggingen varte. Dette prosjektet har sannsynligvis bidratt til en varig heving av sikkerhetskulturen i de virksomhetene som har deltatt i en ellers svært skadeutsatt bransje, mener Arbeidstilsynet, som hadde foreslått prisvinneren. Representantene for prisvinneren la ikke skjul på at de var glade og lettet over at prosjektet hadde gått så bra, det hadde ikke manglet utfordringer underveis.

Neste kongress
Alle kongressdeltakerne ble oppfordret til å delta i en storstilt arbeidsmiljøkartlegging i løpet av de tre dagene kongressen varte. Gjennom Arbeidsmiljøsenterets eget kartleggingsverktøy God Bedrift kunne de ved hjelp av utplasserte datamaskiner plotte inn positive og negative faktorer i eget arbeidsmiljø. Resultatene er lagt ut på Arbeidsmiljøsenterets nettsider. Der kan du se lese hvordan en gjennomsnittlig kongressdeltaker har det på jobben. Neste kongress er allerede berammet til 27. til 29. september 2006, da møtes vi enda en gang i Grieghallen i Bergen.

Personvern og cookies