Satser på lokalt samarbeid

Tekst: Grethe Ettung (2011)

 

Euro Sko Gruppen og den kinesiske non-profit organisasjonen TAOS jobber for bedre arbeidsforhold hos leverandører i Kina.

– Selv om Euro Sko Gruppen er en stor aktør i Skandinavia, er vi relativt små hos leverandørene våre i Europa og Asia. Å skulle påvirke dem i forhold til etiske og miljømessige problemstillinger, kan by på utfordringer, konstaterer Tone Cecilie Lie som er ansvarlig for etikk og miljø i Euro Sko Gruppen. Derfor har virksomheten satset på alternative metoder og innfallsvinkler, for å skape de forbedringene de ønsker hos leverandørene sine.

Vil bistå produsentene

Gruppen valgte å fokusere på ett produsent­land, Kina, i første omgang. -Vi ønsket å utvikle et skreddersydd og effektivt program for risikokartlegging og forbedringer. Et program som kunne benyttes av leverandører også i andre land, opplyser Lie. Etter å ha konsultert Initiativ for etisk handel (IEH) valgte Euro Sko Gruppen å inngå et samarbeid med kinesiske TAOS. TAOS er en non-profit organisasjon med solid erfaring i forbedringsarbeid. I tillegg til å beherske språket og kulturen, kjenner de det lokale lovverket. Da TAOS skulle foreta en første kartlegging av arbeidsforholdene hos en av produsentene, ønsket representanter fra Euro Sko Gruppen å delta. I tillegg møtte fabrikkledelsen, TAOS og produsentens agent. -Vi ville vise at vi ønsket å samarbeide. Vi var ikke der for å finne feil, men for å oppnå en vinn-vinn situasjon, presiserer Lie.

Samarbeid med lokal partner

-Jobben TAOS gjør er helt avgjørende. De har en unik måte å få leverandøren til å forstå at vi vil samarbeide med dem slik at de blir i stand til å tilby verdige arbeidsforhold. I utgangspunktet var ledelsen ved fabrikken grunnleggende skeptisk til prosessen. Det var fordi den hadde dårlig erfaring med andre kunder, og deres «urealistiske forventninger» til dem som leverandør. -TAOS sørget for å etablere tillit ved å presisere at Euro Sko Gruppen ikke forventer perfekte arbeidsforhold fra første dag. De understreket også at Euro Sko Gruppen ikke hadde til hensikt å avslutte leverandørforholdet selv om resultatet av kartleggingen skulle avdekke noen form for misligheter.

Doble standarder

Under kartleggingen, som besto av intervju med ledelsen, intervju med arbeidere, dokumentgjennomgang og observasjoner, fant TAOS at det var uoverensstemmelser mellom lønningslistene og timeføringen. Ledelsen innrømmet at de kjørte parallelle systemer for å tilfredsstille andre kunder. -Doble standarder er svært utbredt i Kina. Kineserne har strenge lover og regler når det gjelder overtidstimer og utbetalinger, men de blir ikke alltid overholdt. Innkjøpere vil ha dette på plass før de kommer med sine ordre, noe som resulterer i disse parallelle systemene. Men et slikt krav medfører jo ingen bedring av arbeidsvilkårene for de ansatte, poengterer Lie. TAOS understreket at de ikke kunne godta en parallellføring, og ga detaljerte instrukser for hvordan lønn og arbeidstid skulle bokføres. Ledelsen innrømmet at den ikke hadde kunnskap om hvordan dette skulle gjøres, og var svært takknemlige for og positive til å gjennomføre de forandringene TAOS foreslo. Den var imidlertid bekymret for at innrømmelsene skulle fremgå av kartleggingsrapporten og at det ville føre til at andre kunder ville kansellere ordrer. -I samråd med TAOS ble vi enige om at manglene kun skulle dokumenteres i rapporten til Euro Sko Gruppen og i forbedringsplanen. For oss var det viktigere at fabrikkledelsen var positiv til å iverksette forbedringer.

Melder ifra om fabrikkbesøk

Euro Sko Gruppen melder ifra til leverandørene når de ønsker å komme på fabrikk-besøk. -Mange vil mene at de da får sjansen til å skjule eventuelle misligheter, men vi vil vektlegge åpenhet i samarbeidet. Får vi mistanke om for eksempel barnearbeid, kommer vi uanmeldt neste gang. I samarbeid med TAOS utarbeider vi gode rutiner for risikokartlegging, oppfølging og kursing hos flere produsenter. De arbeider etter en handlingsplan med tidslinje for når de ulike oppgavene skal gjennomføres/forbedres. Greier de ikke følge opp tidslinjen, bistår Euro Sko Gruppen dem og hjelper dem videre. Eller de får en ny tidsplan å forholde seg til. -Det viktigste er at vi har etablert forståelse for hvor viktig forbedringsarbeidet er, og at dette er en prosess, poengterer Lie.

Våre øyne ute

TAOS har samarbeidspartnere i flere land, noe Euro Sko Gruppen vil benytte seg av. Internt i Euro Sko Gruppen blir innkjøpere og produktutviklingsteam jevnlig informert om prosessene som kjøres hos de ulike leverandørene. -Vi har presentasjons- og samarbeidsmøter med innkjøperne to ganger i året. I tillegg til jevnlig mailkorrespondanse. De blir informert om hvilke utfordringer vi har på fabrikkene. Å ta del i kartleggingsprosessen har gitt oss bedre forutsetninger for å identifisere risikoer når vi gjøre egne fabrikkbesøk, noe innkjøperne gjør. Når de er ute på fabrikkbesøk skal de dokumentere hva de ser og erfarer. Det er viktig at de også føler ansvar. De skal være våre øyne ute. //

Fakta

Eurosko-kjeden er Norges og Nordens største skokjede med over 370 butikker i Norge og 130 butikker i Sverige. Kjeden ble etablert i 1983 og eies og driftes av selvstendig kjøpmenn. Euro Sko Gruppen ble medlem av Initiativ for etisk handel (IEH) i 2004. I løpet av 2009 etablerte Euro Sko Gruppen en egen CSR-avdeling. Her jobber to personer med implementering, gjennomføring og videreutvikling av gruppens Sustainable Business Strategy. Strategien er godt forankret i alle relevante ledd i organisasjonen, og spesielt hos innkjøpsteamet. Euro Sko Gruppen har en bred tilnærming til samfunnsansvar.

Personvern og cookies