Satser på kvinnelige talenter

Tekst: Turid Børtnes (2003)
NHO har satt i gang et prosjekt for å få sine medlemsbedrifter til å øke andelen kvinner i ledelse og styrer. Gjennom prosjektet «Female Future» skal bedriftene selv finne frem til kvinnelige talenter innen ledelse.
Bakgrunnen for satsningen er å komme myndighetene i møte når det gjelder å øke kvinneandelen til 40 prosent i norske bedrifters ledelse og styrer. Dersom det ikke skjer innen 2005 vil myndighetene innføre kjønnskvotering for å nå målet. – Utgangspunktet er godt, lederundersøkelser viser at kvinner skårer like høyt som menn på ulike lederferdigheter, sier direktør Sigrun Vågeng i NHO. En medlemsundersøkelse i NHO viser også at 84 prosent av topplederne i allmennaksjeselskaper som er medlemmer, er positive til å få inn flere kvinner i ledelse og styrer. Det er mye ugjort på området, i 2002 var det bare 7,4 prosent kvinner i styrene i NHOs medlemsbedrifter. Vågeng tror mye av årsaken er at norske næringslivsledere ikke vet hvordan de skal finne de riktige kvinnene.

Må følge opp
Bedriftene skal forpliktes gjennom en intensjonsavtale som innebærer at de skal arbeide for å ansette minst en ny kvinne i bedriftens ledelse og velge minst en kvinnelig representant i bedriftens styre i løpet av to år fra inngåelse av avtalen. Avtalen innebærer at medlemsbedriftene skal identifisere kvinnelige talenter i egen bedrift med erfaring og kompetanse som kan gå inn i toppledelsen. Hver bedrift skal finne tre kandidater hver, de vil inngå i et nasjonalt nettverk som vil være tilgjengelig for medlemmene. På den måten får bedriftene et stor database hvor de kan velge blant mange kandidater for de ulike vervene. Likestillingsloven er nylig blitt utvidet til å omfatte krav om plikt for bedrifter til å redegjøre for aktiviteter når det gjelder likestillingsarbeidet. En deltakelse i NHOs prosjekt vil være et viktig verktøy på dette området.

Personvern og cookies