Satser på eldre arbeidskraft

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

– Eldre arbeidstakere har ofte erfaring fra flere fagområder og de er stabile og lojale medarbeidere. På visse områder har det også vist seg at de har den spesialkompetansen vi er på jakt etter.

Ved Nor-Cargo Thermo på Skårer utenfor Oslo legges ikke eldre jobbsøkere til side i en egen bunke, de får samme behandling som de yngre, opplyser personal- og organisasjonsdirektør Johan Tore Solberg. Bedriften inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) 1. januar 2003.

Eldre med kompetanse
– Vi har prøvd å arbeide på alle tre områdene som omfattes av IA, og har erfart at det er enklest å jobbe med sykefraværet. Det er lettest å måle. Det er ikke like enkelt når vi skal inkludere personer med redusert funksjonsevne eller ved satsing på eldre arbeidskraft. Solberg vil likevel understreke at bedriften ikke satser på eldre arbeidstakere for å imøtekomme IA-avtalens mål, men fordi det er direkte bedriftsøkonomisk lønnsomt. – Seniorene har verdifull arbeidserfaring og ofte den spesialkompetanse vi trenger. I avdelingen for fortolling av varer ansatte vi en person på over 60 år i fjor nettopp fordi vedkommende hadde erfaring fra dette området. Solberg legger også vekt på at eldre arbeidstakere er stabil arbeidskraft. De som har vært ufrivillig utenfor arbeidslivet en periode blir ofte lojale medarbeidere. Også de yngre ved Nor-Cargo er svært lojale mot arbeidsplassen sin, det synliggjøres ved et svært lavt korttidsfravær, men yngre flytter mer på seg i arbeidslivet enn de eldre.

Verdibasert ledelse
Nor-Cargo Thermo har over 300 ansatte og frakter blant annet fersk fisk fra andre deler av Norge til resten av Europa. I tillegg til oppgaver i forbindelse med befrakting, fortolling og administrativt arbeid har virksomheten 80 egne sjåfører, og også mye arbeid som foregår på terminalen i forbindelse med lasting og lossing av varer. Dessuten har svært mange innleide transportører oppdrag for bedriften. Posten Norge overtok Nor-Cargo Thermo i mars i år. Solberg synes det er positivt at de nye eierne har samme fokus på verdibasert ledelse som de selv.

Belastende jobber
Gjennomsnittsalderen ved Nor-Cargo Thermo er bare 35 år. Likevel er det en del ganger behov for å omplassere arbeidstakere. Ofte eldre personer som har hatt tungt fysisk arbeid og jobbet mye på ugunstige tider av døgnet. – De som håndterer gods er utsatt. Selv om de har tekniske hjelpemidler, for eksempel trucker, har de mye tungt arbeid. Skal bare en kasse flyttes fra en pall til en annen er det raskere å bruke muskelkraft enn å gå og hente en truck, selv om det siste er det fornuftigste. Sjåførene har også ofte svært ugunstige arbeidstider, bilene fylles opp på dagtid og dermed blir det nattekjøring for å få levert varene innen fastsatt tidsfrist. – Vi er nok blitt flinkere til å legge opp logistikken slik at det blir kjøring til mer faste tider. Likevel er det en del sjåfører som har så store problemer med helsa at vi må finne annet arbeid til dem. En del blir omplassert til arbeid på godsterminalen og det fungerer som oftest bra. Men det er viktig å være oppmerksom på at belastningen ikke må bli for stor på de unge, for da må de omplasseres i neste omgang.

Ressursgruppe
– Vi har forsøkt å løse dette dilemmaet ved å opprette en ressursgruppe med arbeidstakere med redusert funksjonsevne og mye sykefravær. Denne gruppen tar blant annet på seg forefallende arbeid. Før arbeidstakeren overføres til denne gruppa, forsøker vi å tilrettelegge passende arbeid på den avdelingen der vedkommende er ansatt. – Vi har fått god hjelp av trygdeetatens Arbeidslivssenter i forbindelse med IA-avtalen. Det har vært positivt å få inn en fagperson som har en nøytral rolle i forhold til arbeidsgiver og arbeidstaker. Et økonomisk tilskudd i de tilfellene bedriften klarer å skaffe tidligere ledige jobb, hjelper også, sier Solberg. Gode resultater i forbindelse med IA-arbeidet, slik som tilrettelegge arbeidet for eldre samt nedgang i sykefraværet fra 9,1 til 6,7 prosent fra 2003 til 2004, har ført til at Nor-Cargo Thermo er blitt kåret til månedens IA-bedrift i Akershus.

Personvern og cookies