Satser på dataopplæring

Tekst: Grethe Ettung (2008)

 

Sykehuset Asker Bærum gir ansatte datakurs i arbeids­tida.

27 prosent av befolkningen behersker ikke dagens datateknologi, viser en undersøkelse fra Vox, nasjonalt senter for opp­­læring i arbeids­livet. Private og offentlige virksom­heter kan søke om tilskudd til opp­læring for sine ansatte. Det gjorde Sykehuset Asker og Bærum. Da sykehuset ville innføre elektronisk pasientjournal, oppdaget de at mange ansatte ikke mestret systemet fordi de hadde dårlig datakunnskap.

Kurs i arbeidstida

– Da vi tok systemet i bruk ble det alt for mange brukerfeil i pasientjournalene, forteller opplæringskonsulent Sigrid Sviland Presttun, til Vox. Svake dataferdigheter førte til at ansatte ble syke, og de grudde seg for å gå på jobb. Mange valgte å slutte, mens andre gikk av med AFP og tidlig pensjon. Sykehuset bestemte seg for å starte en systematisk kartlegging av de ansattes dataferdigheter. I løpet av to år er 1200 av dem blitt kartlagt i forhold til grunnleggende dataferdigheter. Det viste seg at 15-20 prosent hadde behov for opplæring. Løsningen ble datakurs i arbeidstida.

Mer tid til pasientene

– Hvis de ansatte får lære data uten at det går for fort i starten, så kommer de i gang og blir trygge, konstaterer Sviland Presttun.   Sykehuset Asker og Bærum har også erfart at opplæring er viktig for ressursbruken. Mindre tid ved pc-en betyr mer tid sammen med pasientene. Deler av ressursene til opplæringen ved sykehuset kom fra tilskuddsordningen Pro­gram for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Vox har lyst ut 27 millioner kroner til grunnopplæring for voksne gjennom BKA. Alle bedrifter og virksomheter kan søke.

Personvern og cookies