Sats på de eldre

Tekst: Turid Børtnes (2000)

– Ikke parker de eldre i arbeidslivet.

Politikere og myndigheter vil stramme inn på reglene for førtidspensjon og arbeidsmarkedet roper på mer arbeidskraft. Alt skulle derfor ligge til rette for de eldre i arbeidslivet.

Men føler de eldre seg hjemme i et arbeidsliv som er dominert av raske omstillinger og stadige nye krav?

–  Norsk arbeidsliv vil trenge den eldre arbeidskraften i årene fremover. Det er et faktum. Problemet er å få denne arbeidskraftressursen til selv å ville fortsette i arbeidslivet, sier forsker Anne Inga Hilsen ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

På initiativ fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har Hilsen sammen med forskerkollega Asbjørn Grimsmo ved AFI laget en rapport om arbeidsmiljø og omstilling hvor blant annet eldres forhold i arbeidslivet blir belyst.

 Grip muligheten

– Sats i hvert fall ikke ensidig på kurs i forberedelse til pensjonsalderen. Det er viktig nok for dem som snart skal gå av med pensjon, men ikke god seniorpolitikk med tanke på dem bedriften vil beholde, sier Hilsen.

Rapporten viser at det er de arbeidstakerne som flytter på seg, enten det skjer innenfor eller utenfor virksomheten, som kommer best ut av en omstilling på arbeidsplassen. Dette gjelder ikke minst eldre arbeidstakere.

– En forflytning som arbeidstakeren selv står for oppleves positivt på områder som selvbestemmelse, medvirkning og faglig utvikling. De som kommer dårligst ut er de som sitter stille mens bedriften omorganiseres.

Problemet er at eldre arbeidstakere beveger seg mindre på arbeidsmarkedet enn de yngre. De taper derfor ofte på omstillinger.

 

Ikke utdatert

– En kan spørre seg om det er de eldre som ikke ser mulighetene, eller om de ikke får tilbudene. Dette er en utfordring for virksomhetene. Hva koster det ikke å ha en gruppe arbeidstakere som bare venter på pensjonsalderen?

Eldre arbeidstakere kan yte like mye som de yngre, men de trenger kanskje litt mer tilrettelegging. Det viktigste er å sørge for at de eldre får del i samme faglig utvikling som enhver annen på arbeidsplassen.

Data trekkes ofte frem i slike sammenhenger. Hilsen mener det er viktig å gi de eldre mulighet til å lære nye ting i ro og fred, ikke glemme at de yngre ofte kan mye data på forhånd.

Flere og flere har jobber der kontakt med andre mennesker er en nødvendighet. Det krever en sosial kompetanse som er helt uavhengig av alder. Det optimale er å koble unge og eldres erfaring og kompetanse sammen. Arbeidsplassene trenger begge deler.

– Sørg for at du omstiller deg til noe, ikke fra noe. Det viktigste er hva bedriften vil med omstillingene – ikke hva bedriftsledelsen vil bort fra, sier forsker Anne Inga Hilsen ved AFI.

Personvern og cookies