Sammenslåing gir landets største BHT

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Gjensidige NOR har overtatt Omnia Bedriftshelsetjeneste og Previa Norge (Volvat Bedriftshelse) og det nye selskapet blir dermed den største aktøren på bedriftshelsetjenestemarkedet i Norge. Sammenslåingen fant sted 1. september i år.

Det er selskapet Hjelp 24 Glitne as, som er et heleid datterselskap av Gjensidige NOR, som er eier av det nye selskapet, opplyser direktør for Gjensidige NOR Helse, Bengt-Lasse Lund. Avdelingsdirektør Geir Riise i Næringslivets Hovedorganisasjon er ansatt som leder for Hjelp 24 BHT – Et selskap i Gjensidige NOR gruppen, som det nye selskapet skal hete. I tillegg til Omnia og Volvat vil det også omfatte Gjensidige NORs egen bedriftshelsetjeneste. – Hjelp 24 BHT er landsdekkende, vi skal kunne tilby våre tjenester over hele landet, sier Lund. Selskapet har nå ca 120 ansatte, fordelt på rundt 70 stillinger.

Dialog med bedriftene
Lund opplyser at dette blir landets største bedriftshelsetjeneste, men det vil likevel bare dekke 7-8 prosent av markedet. Kundene er bedrifter og virksomheter med fra noen få ansatte opp til flere hundre, med til sammen rundt 90.000 ansatte. Omsetningen i de samlede selskapene ligger på rundt 100 millioner kroner, mens hele BHT-markedet i Norge tilsvarer en til to milliarder kroner. – Vi kommer til å arbeide for å få opp kvaliteten på tjenestene, det vil innebære en langt tettere dialog med den enkelte bedrift for å få frem hva de ønsker av oss og hvordan de har tenkt seg tjenesten, sier Lund.

Målrettet innsats
Lund viser til Statens helsetilsyn som allerede for flere år siden påpekte at de tradisjonelle «kjøttkontrollene», det vil si rene helseundersøkelser, er bortkastet. Det er langt viktigere å finne den enkelte bedrifts risikoelementer og sette inn resurssene der og sørge for systematisk oppfølging av forhold som kan medføre en helserisiko. – Vi er i den forbindelse svært godt fornøyd med valget av Geir Riise som leder for foretaket, han er en av de fremste eksponentene for denne tenkningen. – Hjelp 24 BHT ønsker å gjøre tingene annerledes enn en del av den tradisjonelle BHT. Gjennom en langt mer målrettet innsats vil vi kunne forebygge sykdom og helseplager og dermed redusere sykefraværet. I de tilfellene der det er behov for behandling, vil vi skaffe en avtale med Omnia som gjør det mulig å kutte ned på ventetiden for behandling ved helsekonsernets øvrige medisinske tilbud. Lund viser også til Gjensidige NORs egen BHT som har satset på forebygging og friskvern gjennom blant annet «grønne resepter», trening for helse, energipause-program og lignende med svært gode resultater.

Personvern og cookies