Sammen med EU mot stress

(2004)

Landsorganisasjonen (LO) omfattes av en rammeavtale som er inngått mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i EU for å redusere stress i arbeidslivet.
LO ser på avtalen som en minimumsavtale og ønsker å gå videre med problemet. Hensikten med avtalen er å øke bevisstheten om stress, årsaker og følger. En reduksjon av stresset i arbeidslivet vil føre til større effektivitet og bedre helse og sikkerhet. Det vil i sin tur medføre økonomiske og sosiale fordeler for bedriftene, arbeidsplassene og samfunnet for øvrig, mener partene som står bak avtalen. Det er fire arbeidsgiverorganisasjoner og den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS) som samarbeider om avtalen som også gjelder Norge, skriver LOnytt. Stress kjennetegnes av høye krav og at de som stilles overfor kravene føler at de ikke klarer å innfri dem. På kort sikt er ikke stress skadelig, men blir det en vedvarende tilstand, kan det gi dårlig helse og redusert effektivitet. Det er arbeidsgiveren som har ansvar for at arbeidsmiljøet til enhver tid er forsvarlig og ikke medfører skadelig stress.
Personvern og cookies