Samler sosialtjenestene i ett direktorat

(2008)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) gir i dag styringssignaler til de lokale NAV-kontorene gjennom to direktorater: Sosial- og helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Nå vil AID at oppgaver som økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, boligstønad og en rekke andre fattigdomstiltak kun skal ivaretas av Arbeids- og velferdsdirektoratet. – Med overføringen av våre oppgaver til Arbeids- og velferdsdirektoratet kan vi heretter sende et samlet signal fra departementet til NAV-kontorene. Dette vil også bidra til å øke det ønskede fokuset på brukerens behov, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

Personvern og cookies