Samlebåndsyrker gir liten mening

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Det vi kaller samlebåndsyrker gir minst mening i arbeidshverdagen. Truckførere og montører har de minst meningsfulle jobbene blant menn, blant kvinner ligger kassajobbene på bunn.

Disse resultatene fremkommer i en arbeidsmiljøundersøkelse utført av det svenske Arbetsmiljøverket, som tilsvarer vårt Arbeidstilsyn. I undersøkelsen, som inngår i rapporten Arbetsmiljø 2003, blir arbeidstakerne i en rekke ulike yrker bedt om å fortelle hvor meningsfylt de synes arbeidet deres er.

Mye å hente
Bare hver tredje truckfører synes at jobben deres gir mening. Blant montørene gjelder det samme en litt større andel av de spurte. Det svenske fagforbundet Metall er ikke er overrasket over resultatene. Til bladet Dagens Arbete sier Margareta Pettersson ved Metalls arbeidsutviklingsenhet at dette er yrker med mye ensformig arbeid og liten innflytelse på arbeidssituasjonen. Hun er bekymret over utviklingen i arbeidslivet. Samlebåndsarbeid er økende og det er blitt enda mer ensformig enn før. – Tidligere kunne en montør sette sammen et helt produkt, nå er arbeidet organisert slik at en person bare monterer en del. Kanskje ti personer arbeider med ulike deler av samme produkt. For å motvirke slitasjeskader og gi arbeidet mer mening må disse arbeidsoperasjonene omorganiseres, mener Metall.

Ti på topp
De fem mest meningsfulle jobbene. Kvinner: Spesialister innen helse- og helserelaterte yrker (Bl.a. leger og tannleger.) Direktører Jordmødre og spesialsykepleiere Førskolelærere og fritidspedagoger Øvrige sykepleiere Menn: Direktører Leger Journalister, forfattere Revisorer Lærere på universitet, videregående skoler og grunnskoler

Ti på bunn
De fem minst meningsfulle yrkene: Kvinner: Kassabetjening, billettselgere Montører Rengjøringsassistenter Selgere av dagligvarer Assistenter på lager Menn: Truckførere Montører Postbud Assistenter på lager Avisbud, servitør

Personvern og cookies