Samarbeidsavtale

(2004)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har inngått en samarbeidsavtale for å bedre koordineringen av arbeidet med sikkerhet og beredskap i vassdragene og i kraftforsyningen. DSBs mål er blant annet å bedre samfunnets evne til å forebygge kriser og ulykker, samt alvorlig svikt i samfunnskritiske funksjoner. Kraftforsyningen er en slik samfunnskritisk funksjon og avtalen med NVE bidrar til at myndighetene på en klar og entydig måte kan nå målene.

Personvern og cookies