Salt i såret

Tekst: Mats Løvstad (2010)

 

Nordmenn spiser i gjennomsnitt dobbelt så mye salt som anbefalt. Nå vil bedrifter redusere inntaket.

Et stadig økt fokus på kosthold fra både myndigheter og forbrukernes side, har satt et økt press på næringsmiddelindustrien om å øke tilbudet av matvarer med redusert saltinnhold. Selv om mange bedrifter i norsk matbransje vil bidra til et sunnere kosthold, er det mange hensyn som skal tas i forhold til for eksempel holdbarhet og mattrygghet.
– Salt kan fungere som et hinder for fremvekst av bakterier man helst vil unngå, forklarer seniorrådgiver Hans Blom ved Nofima Mat som er en av ressurspersonene som skal bidra til å øke kompetansen om salt i norske bedrifter.

Seks ”prøvekaniner”
I alt deltar nå seks norske bedrifter i et nettverk der hensikten er å gi bedriftene nødvendig kunnskap for å kunne redusere saltinnholdet i sine produkter. En av bedriftene har satt seg som mål å redusere natriuminnholdet i lettmargarin.
– Bedriftene tester ut flere alternativer basert på ulike problemstillinger. En annen produsent har testet ut en kyllingpølse med rapsolje og redusert saltinnhold med salterstattere, sier Ida Synnøve Grini som leder nettverket.
Utfordringen for bedriftene ligger i å beholde den sensoriske kvaliteten på produktene, som for eksempel tekstur.
– Flere bedrifter går inn for en gradvis reduksjon av salt, men de vil samtidig være sikre på hva en slik reduksjon gjør med for eksempel holdbarheten til produktet. De ønsker i tillegg mer kunnskap om de ulike salterstatterne som finnes på markedet, sier Grini.

Utfordrer myndighetene
Nofima Mat og Grini mener nå norske myndigheter bør på banen, og vurdere salterstattere ut fra et helseperspektiv.
– Myndighetene har lite kunnskap om salterstattere. Hva skjer nå natrium erstattes med for eksempel kalium eller andre næringsstoffer? Kan salterstattere være skadelige for kroppen, spør Grini og trekker paralleller til problemstillingen rundt kunstig søtningsstoff.
– Vi må regne med at det blir diskusjoner rundt bruken av salterstattere også, og myndighetene har nå en gyllen mulighet til å ligge i forkant av utviklingen, avslutter hun.

Fakta om salt i mat:
– Myndighetenes kostholdsanbefaling for salt er i dag ikke mer en 5 gram per dag, mens nordmenn i dag spiser cirka 10 gram per dag.
– Forskning viser at lavere saltinntak kan redusere risikoen for hjerteinfarkt, slag og fedme.

(www.helsedirektoratet.no)

Personvern og cookies