Særbehandling for 70-åringer

Tekst: Turid Børtnes (2010)
Arbeidstakere som fyller 70 år, skal fratre sin stilling hvis arbeidsgiver ønsker det, men først etter at arbeidstakeren er varslet om dette seks måneder i forveien.
Denne lovbestemmelsen som trådte i kraft 1. januar i år, har skapt problemer i arbeidslivet fordi det ikke er gitt noen overgangsregler. Det innebærer at arbeidstakere som fyller 70 år første halvdel av 2010 og ønsker å fortsette i jobben noe lenger, vil kunne kreve inntil et halvt års utsettelse med avgangen.
Arbeidsdepartementet skriver at regelen gjelder absolutt, slik at en arbeidstaker som fyller 70 år i det aktuelle tidsrommet kan forlange å bli varslet med en seksmåneders frist før fratreden. Siden det ikke har vært tillatt å gi et slikt varsel før lovbestemmelsen trådte i kraft 1. januar, kan personer som skulle gått av i januar, kreve å jobbe til 1. august.

Personvern og cookies