Rystende om vikarer

Tekst: Morten Dahl (2001)

Svenske vikarer og korttidsansatte har det så dårlig på grunn av sine usikre arbeidsforhold at de har det som kalles økonomisk stress. I en spørreundersøkelse blant nærmere 800 vikarer og korttidsansatte i det offentlige, opplyste fire av 10 at de hadde hatt problemer med å få leiekontrakt for sitt boforhold. Videre svarte seks av 10 at de hadde vanskeligheter med å få banklån, og fem av 10 hadde sagt opp sin TV-lisens eller avis for å få pengene til å strekke til.

– I tillegg rammes denne typen arbeidstakere oftere av psykiske og fysiske problemer. Mage- og ryggproblemer er vanlig. To av tre opplever trøtthet og ”håpløshet”, sier professor Gunnar Aronsson ved Arbetslivsinstitutet, som har stått bak undersøkelsen.

Det finnes over 100.000 svensker med såkalt ”tilfeldige jobber”, og de fleste av dem er kvinner i det offentlige.

Personvern og cookies