Ryggombud for de ansatte

Tekst: Turid Bertnes (2008)
I hver av de fem gruppene i hjemmetjenesten er det to ryggombud samt en egen kvalitetsgruppe.
Ryggombudenes oppgaver er å lære opp alle ansatte, enten det er nytilsatte, vikarer eller helgevakter i hensiktsmessig arbeidsteknikk, forflytningsteknikk og bruk av hjelpemidler. Alle må fylle ut et skjema som viser hvilken undervisning de har vært gjennom. Selv får ryggombudene opplæring eller oppfrisking av kunnskapene i en ryggskole en gang årlig.

Gode hjelpemidler
Ryggombudene Oddrun Reinholdtsen og Bodil Remme Johansen har fått med seg kvalitetsansvarlig Nina Klaussen for å demonstrere hvordan de arbeider. Med Nina som pasient, viser Oddrun og Bodil hvordan de med enkle hjelpemidler som dra-laken, sklibrett, spesialbelte og fotbrett kan flytte en pasient fra seng over i rullestol uten tunge løft og uten å hale og dra i pasienten. – Riktig forflytningsteknikk er ikke bare viktig for pleierne. Pasientene har det også mye bedre når vi bruker riktig teknikk. Vi må aktivisere pasientene, så hjelper de til så godt de kan. De tre forteller at utstyret først prøves ut hjemme hos brukerne, før de kjøper inn det som trengs. Det kan være spesialseng, personheis m.m. De er stolte over å kunne fortelle at liggesår stort sett ikke forekommer hos hjemmetjenestens pasienter. Nina Klaussen opplyser at kvalitetsgruppen skal påse at rutiner, lovverk og minstestandarder følges når det gjelder hjemmesykepleie og hjemmehjelp, samt at de ansattes arbeidsmiljø ivaretas på en god måte. – Vi lager et opplegg for hver enkelt bruker i tillegg til generelle brukerregler og standarder. Kvalitetsansvarlig skal også følge opp revisjoner og avvik. De ansatte er blitt langt flinkere til å melde avvik, nå er det blitt automatikk i dette, og vi ser at det lærer vi mye av, sier Nina Klaussen.

Personvern og cookies