Rus- og alkoholmisbruk i helsesektoren

Tekst: Grethe Ettung (2010)
I 2009 mistet 66 tilsatte i helsevesenet autorisasjonen sin på grunn av rusmisbruk.

Bruken av alkohol og andre rusmidler blant ansatte i helsesektoren, bekymrer helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen.
Helse- og omsorgsdepartementet går inn for et forbud mot å drikke alkohol åtte timer før arbeidstida starter, melder departementet. Forslaget sendes nå ut på høring.

Møter rusa på arbeid
Det har de siste årene vært et økende problem at helsepersonell møter rusa på arbeid eller ruser seg i arbeidstida. Dette har ført til en økning i tallet på tilsynssaker mot helsepersonell på grunn av rusmisbruk. I 2009 mistet 38 sykepleiere og 10 leger autorisasjonen sin på grunn av rusmisbruk. Sakene som har blitt avdekket representerer trolig kun en liten del av det misbruket som foregår.
– Vi er opptatt av at pasientene skal være trygge på at de får best mulig oppfølging når de kontakter helsevesenet. Da sier det seg selv at vi ikke kan risikere feilbehandling fordi tilsatte er påvirket av rusmidler, seier Strøm-Erichsen.

Pålegg om å ta prøver
Forslaget innebærer også at en kan pålegge at det tas prøver ved mistanke om rusmisbruk, og at en kan be om hjelp fra politiet dersom helsepersonell nekter å avlegge prøver.
– Jeg ser at enkelte tilsatte kan oppleve et slikt krav som krenkende, men her må pasientsikkerheten komme først. Det skulle bare mangle at ikke reglene som gjelder for tilsatte i andre sektorer som flytrafikk og jernbane ikke skal gjelde for personer som skal kunne redde liv, seier helse- og omsorgsministeren.

Høringsfrist medio september
Dersom Stortinget vedtar lovendringsforslaget og departementet ikke foreslår andre regler i forskriften enn det som er tilrådd i høringsnotatet, er det etter departementets syn ikke nødvendig med ny høring. Departementet kan da vedta forskriftsregler om at helsepersonell kan pålegges å levere blodprøve og liknende prøver ved mistanke om rusmisbruk før tjenestetida starter, og at regler om prøvetaking kan skje med politiets hjelp.
Høringsnotatet er sendt til alle virksomheter innen helsetjenesten, alle arbeidstakerorganisasjoner som organiserer helsepersonell, pasientorganisasjoner, alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, departement og direktorat, politi og andre.

Høringsfristen er satt til 15. september 2010.

Les høringsnotatet her

Personvern og cookies