Rumenske fagarbeidere på topp

Tekst: Turid Børtnes (2004)
– Min erfaring er at øst-europeerne, særlig rumenerne som jeg jobber med, er minst like gode fagarbeidere som nordmenn. De jobber litt mer gammeldags, men resultatet blir like godt og kanskje bedre. Og de står aldri fast, men finner en løsning.
Per Harald Svendsberget er full av lovord over sine rumenske ansatte. Han er montasjeleder og HMS-ansvarlig for kontrakten til Alstom Norge. Alstom, som er et fransk selskap, bygger gassrenseanlegg. De har ansvaret for å bygge opp fire nye gassrenseanlegg på Sunndalsøra.

Null skader
Svendsberget forteller at rumenerne ikke er vant til de norske prosedyrene for HMS, men de følger lojalt reglene. I praksis er dette ikke ukjent for dem, i hjemlandet er de nødt til å tenke sikkerhet, de har ikke noe trygdesystem som tar hånd om dem dersom ulykken er ute. Det som har skapt litt problemer er rapportering av uønskede hendelser. Det går greitt når rapporteringen gjelder dem selv, men de har sterk motstand mot å rapportere når det gjelder kolleger. – Det minner nok for mye om angiversystemet under kommunismen. Men når vi får forklart at det ikke dreier seg om å angi en kollega som gjør en feil, men å hindre at det kan skje en ulykke, går det greitt. Alstom og Svendsberget kom med på anlegget fra starten i oktober 2001. Hele kontrakten har vært satt ut på anbud og de som jobber for Alstom her er håndplukket. På det meste har selskapet hatt 60 til 65 rumenere i arbeid. Etter 256.000 arbeidede timer er H-verdien fortsatt null. De har ikke hatt en eneste skade i løpet av de årene de har jobbet på anlegget.

Høy arbeidsmoral
De bor på brakkeriggen opp til seks måneder av gangen og bruker ikke fritiden til å gå ut og drikke øl. For pengene de tjener på anleggsjobben kan de og familien starte et helt nytt liv i hjemlandet. Det er en sjanse de kanskje bare får denne ene gangen i livet og den tar de svært godt vare på – Det gir en helt annen motivasjon i jobben. Vi ser at de er veldig mottakelige for instruksjoner. – Vi har det veldig godt her i landet og er nok blitt litt makelige. Dersom rumenerne møter et problem, finner de en løsning og jobber videre. De lager gjerne et verktøy dersom de mangler det, og de kommer med forslag og nye tegninger hvis de ikke får de delene de skal arbeide med til å passe sammen. Denne holdningen skaper en veldig jevn flyt i arbeidet og svært gode resultater.

Personvern og cookies