Røyking øker følsomheten for støy

(2005)
De som røyker er mer utsatt for hørselsskader som følge av støyeksponering enn ikke-røykere. Det viser en svensk studie.
Hvorfor kan noen jobbe i støyende omgivelser i 40 år uten å få hørselsskader mens andre får store hørselsskader allerede etter fem år? Overlege Per-Inge Carlsson ved Audiologiska kliniken, Universtitetssjukhuset i Örebro har jaktet på faktorer som har betydning for individuell støyfølsomhet. Studier har vist at både arv og miljø har betydning for om man får hørselsskader. Det er blant annet påvist at kombinasjonen av kjemikalier (for eksempel løsemidler og tungmetaller) og støy øker risikoen for støyskader. Studier av medfødt hørselstap har ført til funn av mer enn 90 «hørselsgener». Carlsson fant ingen forskjeller mellom gruppene da han undersøkte forekomst av ulike genvarianter av et par hørselsgener. Først da han så på røykevanene til industriarbeiderne, fant han en forskjell. Det var langt flere røykere i den støyfølsomme gruppen. Videre studier viste at det å røyke og i tillegg mangle ett av genene som produserer antioksidanter, økte støyfølsomheten ytterligere. Omtrent halvparten av befolkningen mangler et slikt gen. Per-Inge Carlsson presenterte nylig sine funn på et seminar ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Arbeidsmiljø nr.7 – 2005
Personvern og cookies