Røykfull blues

Tekst: Mats Løvstad (2010)
Arbeidstilsynet ønsker færre gråsoner etter at Notodden bluesfestival anmeldes for brudd på røykeloven. 

Denne uka leverte Røykfritt Miljø Norge (RMN) anmeldelsen til Arbeidstilsynet, og kommunelegen i Notodden, for brudd på arbeidsmiljøloven samt tobakksskadeloven. Bakgrunnen var at røyking ble tillatt i ett av konsertteltene.
– Det er mulig de som driver frivillig dugnadsarbeid under festivalen ikke er beskyttet av arbeidsmiljøloven på samme måte som vanlige ansatte. Uansett er det hevet over tvil at andre, som innleide musikere og teknisk personale, fortsatt har krav på et røykfritt arbeidsmiljø, skriver Martin Austad fra RMN.

Uønsket gråsone
Rådgiver Cesilie Skauge Hansen i Arbeidstilsynet forteller at de jevnlig får saker som omhandler brudd på den såkalte røykeloven. Noen av problemstillingene befinner seg i et grenseland.
– I forhold til denne konkrete saken så sier ikke arbeidsmiljøloven noe utover at arbeiderne skal jobbe i et fysisk forsvarlig miljø i tråd med §4-4. §12 i tobaksskadeloven sier derimot klart at arbeidstakere har krav på et røykfritt miljø. Dersom arbeidstakere som har jobbet for festivalarrangøren har vært utsatt for røyk under arbeidet vil dette være i strid med loven, forklarer hun.
– Vil det være formildende at det foregikk i et utendørs telt?
– §12 sier at lokaler hvor allmennheten har adgang skal være røykfrie, og et slikt offentlig arrangement vil fort falle inn under dette. I et telt hvor det røykes og mange folk oppholder seg vil det antageligvis bli ganske røykfylt selv om teltet er åpent på begge sider, slik at man i utgangspunktet er ute.
Hansen mener saken kan befinne seg i en gråsone blant annet i forhold til hvordan man definerer ”lokaler”, og utelukker ikke at anmeldelsen kan føre til en presisering i rettspraksis med tanke på hvordan fremtidige festivaler må forholde seg til røykeloven.
– Det er slettes ikke utenkelig. Jo færre gråsoner, jo bedre.

En prinsippsak
Daglig leder for bluesfestivalen, Runar Lia, sier til Varden at han ser på anmeldelsen som en prinsippsak, men skjønner problemstillingen.
– Røykeloven er veldig uklar, men jeg føler at dette vil føre til en avklaring på flere punkter. Jeg føler dette er en prinsippsak RMN vil kjøre i forhold til festival-Norge, og det respekterer vi.

Personvern og cookies