Røykfri servering fra 1. juni

(2004)

Fra 1. juni 2004 skal alle serveringssteder her i landet være totalt røykfrie. Det er en lovendring i tobakkskadeloven som regulerer dette.
Det er i den siste tiden lansert en del oppfinnsomme løsninger for å omgå disse bestemmelsene, men nå har Helsedepartementet sendt ut et rundskriv som redegjør for lovendringen. Der heter det at regelverket i praksis vil omfatte alle serveringssteder. Mange av løsningene som er foreslått er i direkte strid med loven. Dette rundskriver er distribuert til alle landets serveringssteder og til tilsynsmyndighetene, som er den lokale kommunen og Arbeidstilsynet. I rundskrivet heter det blant annet av lovendringen gjelder steder som serverer mat eller drikke og som samtidig er et arbeidslokale eller et lokale hvor allmennheten har adgang. På slike steder er det ikke tillatt å røyke. Det er heller ikke tillatt å lage ubetjente røykerom for gjestene. Uteservering er imidlertid ikke omfattet av regelverket, men den skal foregå slik at overbygg, levegger og lignende ikke fører til passiv røyking. Røykeforbudet kan ikke omgås ved å kreve medlemskap for å gi folk adgang, fordi det ikke endrer ved at allmennheten generelt har adgang til stedet. Lovens intensjoner kan ikke omgås ved å opprette medlemsklubber. Men loven gjelder ikke i private hjem og enkelte private sammenkomster kan være så lukket at de kan unntas. Fordi loven omfatter steder som er et arbeidslokale vil forsøk på å omgå de nye lovbestemmelsene mest være av teoretisk interesse. Loven vil gjelde selv om virksomheten organiseres slik at de som arbeider der er eiere eller deleiere i bedriften.
Personvern og cookies