Røykerne – koster oss dyrt

Tekst:  Turid Børtnes (2004)

Røykere er langt dyrere for samfunnet enn ikke-røykerne. I tillegg viser det seg at de som røyker pensjonerer seg tidligere enn de røykfrie. Det er det danske Institut for Sundhedsvæsen som har regnet på de økte kostnadene ved røyking.

Det er en kjent sak at røykere er mer utsatt for sykdommer enn ikke-røykere og dermed blir dyrere som samfunnsborgere. Men nå torpederes også myten om at dette oppveies av at de lever kortere og dermed ikke medfører så høye utgifter i alderdommen. Studien viser at røykerne langt oftere går av med tidligpensjon eller blir uføretrygdet på grunn av kronisk sykdom. Dette var nytt for forskerne, skriver Dagsavisen som omtaler undersøkelsen. Danske røykere koster i gjennomsnitt 500.000 kroner i helseutgifter mot 300.000 kr for ikke-røykere. I dette regnestykket er det tatt med direkte helseutgifter slik som legebesøk, sykehusbehandling og medisiner, og indirekte kostnader, for eksempel økt sykefravær. Men undersøkelsen tar ikke med hva røykerne legger igjen i statskassa i form av avgifter på sigaretter og tobakk. Resultatene kan ganske sikkert overføres til norske forhold, mener fagfolk, men de tar et lite forbehold om at røykeutgiftene kanskje kan ligge noe høyere i Danmark der det røykes noe mer enn i Norge. Fra 2002 til 2003 har andelen røykere her i landet gått ned fra 29 prosent til 26 prosent. (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Personvern og cookies