Rockemusikk og hørselsskader

(2004)

Det amerikanske nasjonale arbeidsforskningsinstituttet NIOSH har samlet resultatene fra 52 forskjellige studier av sammenhengen mellom overtidsarbeid, lange skift, helse og hvordan jobben gjøres.
Konklusjonen i flertallet av studiene er at overtidsarbeid gir negative helseeffekter. Blant de effektene man har funnet er dårligere generell helse, flere skader, mer sykdom og økt dødelighet. Andre studier viser usunn vektøkning, økt alkoholkonsum, mer røyking og dårligere prestasjoner ved nevropsykologiske tester, skriver stami.no. Overtid i denne sammenheng er definert som mer enn 40 timer pr uke, og lange skift er skift på over åtte timer. Flere av studiene viser en sammenheng mellom lange skift, økt andel arbeidsskader og dårlige resultater på psykofysiologiske tester. Eldre arbeidstakere jobber ofte mer helsefremmende enn yngre. De er opptatt av å bidra til å nå bedriftens målsettinger og kan ha utviklet strategier som gjør det mulig å kombinere disse målsettingene med å ta vare på egen helse. Stipendiat Liv Hanson Ausland ved Høgskolen i Vestfold har sett på hva som fungerer innen seniorpolitikk i arbeidslivet. Seniorpolitikk dreier seg både om helsefremmende og forebyggende arbeid, både om å hindre utstøting og fremme aktiv yrkesdeltakelse for eldre, skriver seniorpolitikk.no. Et viktig aspekt ved helsefremmende tenkning er ideen om at folk må ha kontroll over det som betyr noe for dem og helse til å leve livet slik de ønsker. Eksempler på strategier som virker for å bevare helsa og hindre slitasje og utbrenthet kan være å unngå overlessing av informasjon, det vil si å sile ut det som er viktig. Ikke hoppe på alt som er nytt og ikke følge opp alle endringer med en gang, men vurdere hva som gir gevinst i arbeidssituasjonen. Ausland etterlyser en aksept for å bruke denne typen teknikker og anerkjennelse av at et langt arbeidsliv har ført til kloke måter å håndtere hverdagen på.
Arbetslivsinstitutet i Göteborg ønsker å undersøke hvordan en kan få ned lydnivået på steder der det spilles høy musikk for å hindre at folk får hørselsskader. Stadig flere blir rammet av problemer med hørselen, slik som øresus (tinnitus) på grunn av høy lyd. Det viser seg blant annet at sju av ti musikere blir rammet av hørselsskade i løpet av yrkeslivet. Problemet er størst på de mindre rockeklubbene. Der kan lydnivået på grunn av prat og latter nå opp i 100 desibel allerede før konserten har startet, skriver stami.no. Forskerne vil undersøke hva rockeklubber som tar 200 til 300 personer kan gjøre for å redusere lydnivået og hva det vil koste. Musikkbransjen selv er konservativ og påstår det er umulig å få lyden ned på det som myndighetene mener er akseptabelt nivå.
Det skjer mye diskriminering på grunn av alder i arbeidslivet i de nordiske landene, mener en finsk forsker. Han trekker denne konklusjonen blant annet på bakgrunn av at langtidsledighet og varig utestenging fra arbeidsmarkedet er langt vanligere blant eldre enn yngre arbeidstakere. Dessuten har eldre mindre tilgang til videreutdanning og kurs i jobbregi og færre avansemuligheter, skriver seniorpolitikk.no. Det er store forskjeller på hvordan de forskjellige landene behandler seniorene sine. Norge og Finland satser på å forbedre arbeidsmiljøet og redusere sykefravær og uførepensjon. I Danmark og Finland har myndighetene innført en rekke regelendringer for å få folk til å jobbe lenger mens Norge har satset mer på å endre holdninger til seniorer blant ledere og ansatte. I Norge og Sverige er det færre som går ut av arbeidslivet på grunn av høy alder, men til gjengjeld har disse landene mange uførepensjonerte. Danmark har en raus offentlig førtidspensjonsordning for dem over 60 år. I Finland er arbeidsledighet den vanligste veien ut av arbeidslivet.
Forskere som arbeider med risiko i arbeidslivet samles til seminar i Bergen i oktober for å drøfte faglige og etiske vurderinger i den forbindelse. Det er dypdykkingen i Nordsjøen med påfølgende granskning og åpen høring i Stortinget som er bakgrunnen for seminaret. De forskningsetiske komiteer, Universitet i Bergen og Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland sykehus står bak arrangementet.
Personvern og cookies