Robert Salomon går av

(2002)

Etter ni år som direktør i Arbeidsforskningsinstituttet AFI har Robert Salomon gått av som leder av instituttet. Regjeringen har bestemt at AFI skal bli et aksjeselskap. Det betyr at ny leder av AFI vil bli ansatt av styret i aksjeselskapet. Omgjøring av AFI til AS er ennå ikke behandlet i Stortinget og nytt styre er derfor heller ikke oppnevnt. Planen er at AFI AS etableres 1. juli 2002. – Vi håper å ha ny daglig leder på plass i løpet av året. I en interimsperiode vil dr. philos. Olav Eikeland fungere som forskningssjef og daglig leder, mens kontorsjef Toril Øye vil fungere som administrasjonssjef, opplyser Robert Salomon. Han vil fortsatt være tilknyttet AFI – nå som seniorforsker. Halvparten av tiden vil til å begynne med brukes som faglig leder av det nye «Arbeidslivsforskningsprogrammet» i Norges forskningsråd. Resten av tiden vil bli brukt til løpende FoU. Om mulig vil han fortsatt bruke en del av sin tid på oppdrag i u-land.

Personvern og cookies