Risikovurdering kan redde liv

Tekst: Einar Østby (2008)

– I Europa omkommer en person i en arbeidsulykke omtrent hvert tredje minutt. Dette betyr at 167.000 mennesker dør av jobbrelaterte årsaker hvert år, sier Jukka Takala, direktør i Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA).

EU-OSHA har startet en europeisk kampanje som fokuserer på risikovurdering. Dette blir fulgt opp i Norge, med prøveprosjekter i Arbeidstilsynets regioner i Oslo, Akershus, Østfold og Vestlandet. I 2009 blir prosjektet landsomfattende. Prosjektet vil bygge på arbeidsplassenes egen kunnskap om risiko, og Arbeidstilsynet vil bidra med kompetanse og planer for å kunne fullføre en helhetlig vurdering av arbeidsmiljøet.

Slitasjeskader

Det fleste skader i arbeidslivet er slitasje- og belastningsskader, som utvikles over tid. Sykdommer som skjer på bakgrunn av arbeid med farlige kjemikalier, kan ramme folk mange år etter at eksponeringen har skjedd. Manglende risikovurdering kan føre til skader og sykdommer, som igjen kan føre til at arbeidstakere ikke føler seg tilstrekkelig ivaretatt. Ifølge Arbeidstilsynet er det ikke vanskelig å gjennomføre risikovurderinger. Identifisering av uønskende belastninger og hendelser kan unngås ved å lage enkle skjemaer, med opplisting av mulige uønskede hendelser.

Personvern og cookies