Er risikovurdering lønnsomt?

En krone investert i arbeidsmiljøarbeid gir to tilbake viser nyere forskning fra mange virksomheter i OECD. Arbeidstilsynet, sammen med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, har for tiden fokus på risikovurdering. Det er ikke tilfeldig. Risikovurdering er helt nødvendig for å skaffe arbeidstakere trygge og gode arbeidsforhold og bedriften god økonomi.

 

Kjenn din virksomhet

En risikovurdering skaffer deg oversikt over hvilken risiko dine arbeidstakere er utsatt for enten de er kontoransatte, industriarbeidere, lærere, helsearbeidere eller noe annet.

Risiko kan være fare for psykisk sykdom eller skader som følge av trakassering eller vold og trusler. Det kan være snakk om skulder-/arm-/nakke-/ryggplager som følge av arbeid på kontoret. Eller det kan være situasjoner med direkte fare for å miste liv eller lemmer under arbeidets gang.

Som arbeidsgiver er du forpliktet til å kjenne risikoen dine arbeidstakere er utsatt for, og handtere den på en forsvarlig måte, uansett hvilken arbeidssituasjon arbeidstakerne arbeider under.

 

Effektive tiltak

Høyt sykefravær og uheldig turnover henger ofte sammen med utfordringer i arbeidsmiljøet. Ved å få bukt med disse utfordringene beholder du viktig kompetanse i virksomheten og sparer store summer på rekruttering.

Risikovurderingen hjelper deg til å skaffe oversikt. Du får et godt grunnlag for å ta gode beslutninger og iverksette effektive tiltak

 

Alt starter med en risikovurdering

Risikovurderingen danner grunnlaget for en hel rekke beslutninger, som for eksempel:

  • Opplæring av nyansatte
  • Utforming av prosedyrer for utførelse av arbeid
  • Rutiner for forebyggende arbeid
  • Bestemmelse av materielle, organisatoriske og menneskelige ressurser knyttet til beredskapsarbeid
  • Eventuell bruk av verneutstyr
  • Bruken av bedriftshelsetjenesten dersom dere er tilknyttet en.
  • Dimensjonering og utforming av vernetjenesten

Risikovurderingen som angår arbeidsmiljø hører hjemme i den innledende fasen av alt planleggingsarbeid på linje med risikovurdering knyttet til økonomiske forhold, påvirkning av renommé, virksomhetens stilling i bransjen m.m.

Risikovurdering knyttet til arbeidsmiljø skal gjennomføres under planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av arbeid.

Arbeidsmiljøsenteret kjører kurs om risikovurdering og veileder virksomheter, ledere og medarbeidere gjennom risikovurderingsprosesser.

 

 

 

 

Kari Witsø
HMS verneingeniør i Arbeidsmiljøsenteret
Tlf.: 481 08 491
kari@arbeidsmiljo.no

 

 

Personvern og cookies