– Risikabelt å varsle offshore

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

– De som forsøker å varsle om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass i oljebransjen, kan i verste fall risikere full stopp i yrkeskarrieren. 

Det sier Ketil Karlsen, fagsjef i HMS offshore i fagforbundet Industri Energi. – Vi kjenner til en god del saker der personer i oljebransjen har forsøkt å si fra om ureglementerte forhold på arbeidsplassen, men ikke når gjennom i systemet. Hvis forholdet blir kjent, er det den som varsler som får unngjelde.

Karriere-stopp
De som gjør alvor av varslingen, risikerer å bli forsøkt frosset ut på arbeidsplassen. Mange vil erfare at det blir svært vanskelig å avansere i jobben eller få arbeid i en annen virksomhet offshore. – Alt for mange velger derfor å tie stille med forhold som det burde være varslet om, beklager Karlsen. De våger ikke å gå videre med saken, fordi de vet at rettighetene deres ikke blir ivaretatt av arbeidsgiver. Karlsen mener at langt flere slike saker burde vært behandlet av retten. Det er først ved en rettsavgjørelse at selskapene vil erfare at de må følge gjeldende regler på dette området. – Vår erfaring er at de fleste saker løser seg på en eller annen måte. Operatør­selskapene og entreprenørene forsøker å finne en løsning som ikke vekker oppsikt, men det er ikke slik vi vil ha det. Vi vil ha rettferdighet, ikke minst for varsleren.

Frykter Statoilhydro
Fagsjefen mener at det var enda verre før i tiden, da risikerte den som sa fra om noe som var galt, full stigmatisering i 10 år og mer. Men selv om det er blitt rensligere i bransjen nå, er det ikke rent nok. – Dette ligger i kulturen og også i kontraktene mellom de forskjellige selskapene. Behov for å gjøre gode forretninger går foran behovet for en god forretningsmoral. Karlsen frykter at sammenslåingen av Hydro og Statoil vil gjøre situasjonen enda vanskeligere. Den nye oljegiganten representerer 80 prosent av all virksomhet på norsk sokkel, det sier seg selv at det kan få fatale konsekvenser for en ansatt å legge seg ut med et selskap som er så enerådende på markedet. Det var i forbindelse med Petroleums­tilsynets og Sikkerhetsforums årskonferanse i Stavanger tidligere i sommer at problematikken rundt varsling i oljebransjen ble tatt opp.

Personvern og cookies