Ringve Museum i Trondheim: Liten, men god

Tekst: Anne-Lise Aakervik (2004)

 

Små bedrifter med få ansatte er ikke nødvendigvis best på kommunikasjon, selv om de kjenner hverandre godt. Da kan bedriftshelsetjenesten være god å ha.

Det har Ringve Museum i Trondheim tatt konsekvensen av. Selv om de 11 ansatte i utgangspunktet føler at de kjenner hverandre godt og kan snakke om det meste, er det nok av ting å ta tak i. Sammen med Lade Bedriftshelsetjeneste dro de i gang LØFT (løsningsfokusert tilnærming) på jobben. -Vi har vel ikke vært så tydelige på det psykososiale miljøet før, sier museumsdirektør Peter Andreas Kjeldsberg. Avtalen med Lade BHT inngikk de i 1998 slik at de kunne følge opp med helsesjekk og samtaler. -Etter hvert som vi ble bedre kjent med tilbudet, og spesielt søster Randi som vi kaller henne (bedriftssykepleier Randi Wisth Dalseg), fikk vi vite om andre muligheter som lå i det å være knyttet til en bedriftshelsetjeneste. Og LØFT var en spennende mulighet som så ut til å kunne hjelpe oss.

Liten og sårbar
Små bedrifter har ikke alltid anledning til å fokusere på HMS utover det de er pålagt. Mange synes det blir dyrt og prioriterer ikke å gjøre noe mer. -Det kreves mer av en liten bedrift å ta vare på det psykososiale miljøet for eksempel, enn i en stor. De ansatte kan ikke gjemme seg på samme måte som i en stor bedrift, det sier bedriftssykepleier Randi Wisth Dalseg som jobber ved Lade BHT. De har flere mindre bedrifter som kunder. -LØFT gir mulighet til å fokusere på det daglige arbeidsmiljøet, og hvordan man skal kunne endre på det. I en liten bedrift tror de at de kjenner hverandre godt, men når det kommer til stykket vet de ikke hvordan kollegaene reagerer når ting tas opp. Her kan LØFT bidra til at man snakker om arbeidsrelaterte ting uten at det blir personlig. Opplegget fungerer sånn: Man starter med å samle alle ansatte og ber de rangere på en skala hva som er bra med arbeidssituasjonen. Etterpå skal de bestemme seg hvor de ønsker å befinne seg – er 4 bra nok, eller vil de opp på en 6’er? Vitsen er at gruppene selv skal komme med forslag til tiltak for å bedre situasjonen. Hva skal til? Bedriftssykepleieren følger bedriften tett i opptil fem måneder etterpå, mens de ansatte setter LØFT på agendaen med ukentlige eller månedlige møter.

Mye på få
Ringve er det eneste musikkhistoriske museet i Norge og driver som alle andre i samme bransje på stramme budsjetter. De skal være synlige i mediebildet og betjene et stort publikum, både de som kommer på besøk, og andre som ønsker kunnskap om musikkinstrumenter og musikkhistorie. De skal også tilfredsstille departementets krav om resultater og mål. Sommersesongen er den travleste med opptil 35 flere ansatte og det er konserter, utstillinger og omvisninger. Instrumenter skal restaureres og tas vare på og fremtiden skal planlegges. Oppgavene er derfor mange for de 11 fast ansatte. Alle har mye å gjøre, men samholdet er godt. -Likevel var det stor hjelp i at det kom noen utenifra og oppfordret oss til å gå gjennom rutinene våre. Det sier Corinna Weinheimer, teknisk konservator og verneombud. -Vi er mange som har jobbet her lenge, og rutinene har blitt til etter hvert uten at noen har reagert på det. Vi har jobbet oss inn i et mønster, og så det ikke selv. Da vi startet med LØFT ga det oss en gylden anledning til å stille spørsmålstegn ved hele arbeidssituasjonen, uten at noen tok det personlig.
Møtetider og rotete kopirom
-Vi fikk oss noen overraskelser ja. Bare noe så enkelt som mandagsmøtet som vi alltid har klokka ni. Det viste seg at tidspunktet egentlig ikke passet så godt likevel, så vi flyttet på det. Alle hadde akseptert at det bare var sånn. En annen ting er rotet på kopirommet. Alle var irriterte over at det er så rotet der. For å gjøre livet smidigere for alle sammen har vi satt fokus på ryddighet og det at man må ordne etter seg, forteller Kjeldsberg. -Det er av og til så lite som skal til for at det endrer seg til det bedre. Og det trenger ikke være noe alvorlig, bare små dagligdagse ting kan irritere nok til at det går ut over arbeidsdagen, utdyper Weinheimer. LØFT gir rom og anledning til å møtes og fokusere på nettopp dette. Ringve har det siste året ikke jobbet så mye med LØFT, men passer på å ikke glemme det. De er alle mer oppmerksomme og har lavere terskel for å ta opp ting. -Vi har samtidig jobbet med en kommunikasjonsstrategi som også skal forbedre intern kommunikasjon, presiserer Peter A Kjeldsberg.

Stor nytte av BHT
Teknisk konservator og verneombud Corinna Weinheimer konserverer instrumenter for museet. Akkurat nå ligger det en gammel gitar på bordet. -Den ble opprinnelig funnet på en søppelhaug. Det viste seg at den var bygd av en norsk instrumentbygger på 1800 tallet, og de er det ikke mange av, forteller hun og løfter instrumentet forsiktig opp med hvite vanter på. Som verneombud har hun fått ny innsikt i bedriften. -Men det er ikke bare i forbindelse med den psykososiale biten vi bruker bedriftshelsetjenesten. For meg som jobber med kjemikalier og løsemidler er den tette kontakten god å ha. De kommer på inspeksjonsrunder og gir råd og veiledning, og de følger opp med kontroller. Som liten bedrift er det kjempeviktig å ha en utenforstående som de ansatte kan være fortrolige med når det gjelder jobbrealterte ting. Det er noe alle gjør etter behov, de trenger ikke gå om ledelsen eller meg. Det føles veldig trygt at de er der, understreker Weinheimer. Det gode miljøet holdes også ved like med årlige arrangementer, i tillegg reiser staben på en utenlandstur hvert år. -Vi har et faglig innhold, der alle møter sin kollega ved et museum for eksempel, samtidig er dette en måte å bygge team på, forklarer Kjeldsberg. -Vi er en sammensatt gjeng med flere småbarnsforeldre og vi møtes sjelden på fritida ellers. I sesongen hender det at alle må ta i litt ekstra. Men mange sier også at det er bra vi ikke er flere. 11 stykker får plass rundt et lunsjbord, slik at alle kan delta i samtalen. Sammen med LØFT gjør det at vi ikke lenger er reserverte for å ta opp ting. Det er bra for miljøet. Ringve Museum er også IA-bedrift og føler at pengene som investeres i medlemskapet til Lade BHT absolutt gir avkastning. Sitat: – Da vi startet med LØFT ga det oss en gylden anledning til å stille spørsmålstegn ved hele arbeidssituasjonen, uten at noen tok det personlig.

Personvern og cookies