Riktige vernesko får ned sykefraværet

Tekst: Turid Børtnes (2002)
– Det ser ut som om arbeidssko med ekstra støtdemping kan redusere sykefravær som følge av belastninger på hardt underlag, sier professor Bente Moen ved seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen. Hun viser til en undersøkelse blant operatører i aluminiumindustrien der sykefraværet ble kraftig redusert ved bruk av vernesko med spesiell støtdemping.

Men Moen tar visse forbehold, undersøkelsen viser at de operatørene som fikk nye sko, men med en helt standard såle og ingen spesiell støtdemping også fikk en markert nedgang i sykefraværet. Det tyder på at det å få nye sko oppleves som positivt samt det at man blir fulgt opp av helsepersonell over en viss tid.

Redusert fravær
Undersøkelsen ble foretatt på tre forskjellige grupper operatører, gruppene var stort sett like med hensyn til alder, lengde, vekt og tilsvarende. Alle hadde jobber som krevde vernesko med varmebestandig såle. Gruppe 1 fikk sko med en spesiell støtdemping, en gelpute i hælen og standard innleggssåle. Gruppe 2 fikk samme type sko, men i tillegg en individuelt tilpasset innleggssåle og den siste gruppa fikk standard sko og såler. Ved bruk av skoene og sålene i en testperiode på et halvt år ble det registrert kraftig nedgang i sykefraværet i de to første gruppene. Sykefraværsreduksjonen i begge gruppene var nærmere 80 prosent. Resultatene viste også en reduksjon av hoftesmerter samt en tendens til mindre muskel- og leddsmerter i vektbærende ledd for gruppe 2, den gruppa som hadde spesielt tilpassede innleggssåler. Noen slik reduksjon av muskel- og leddsmerter fant forskerne derimot ikke i gruppe 1 som også hadde støtdemping, men ikke tilpassede såler.

Støtdemping viktig
Men også den gruppa som hadde fått nye sko uten noen spesiell støtdemping eller innleggssåle fikk nesten halvert sykefraværet. Dette tilskriver Bente Moen effekten av å ha fått nye sko. – Fordi undersøkelsen ikke innebar sammenligning av flere typer sko og støtdemping, men bare dreide seg om en type, kan vi ikke si noe om denne er bedre enn hvilken som helst annen. Det vi kan si er at sko med god støtdemping er bra, presiserer Bente Moen. Hun synes at dette var et morsomt forsøk fordi skoprodusenten laget alle skoene helt like, enten de hadde spesiell støtdemping eller tilpassede såler var det ikke mulig for noen å se forskjell på dem. Undersøkelsen var dobbeltblind, verken deltakere eller prosjektledere på de ulike aluminiumverkene visste hvilken sko/innleggssåle deltakerne fikk tildelt.

Spesialtilpasset
Før testperioden fylte deltakerne ut et spørreskjema om muskel- og leddsmerter samt om sykefravær som skyldtes slike smerter de siste seks månedene. Alle gikk gjennom en individuell registrering hos en ortopediingeniør for å ta mål av foten, fotavtrykk, fastsettelse av fotstatus, med mer. Etter testperioden på seks måneder måtte deltakerne fylle ut samme spørreskjema som før testen. 210 av deltakerne, omtrent 70 fra hver gruppe brukte skoene hver dag i testperioden. Undersøkelsen viste også at personer som hadde føtter som avvek fra normalfoten var de som profitterte mest på støtdempingen. De rapporterte reduserte muskel- og leddsmerter i begge de to første gruppene, men særlig i gruppe 2 som hadde spesialtilpassede innleggssåler i tillegg.

Smerter på betong
Skostudien er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Hydro, Ortopediteknikk AS, Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen og Arbesko AB. Den inngår som en del av et omfattende prosjekt som kartlegger belastningsskader innenfor aluminiumindustrien i Norge. Tidligere er det slått fast at det er svært vanlig med muskel- og leddsmerter i denne bransjen, særlig hos operatører som tilbringer mange timer daglig på betonggulv og andre harde underlag. Målsettingen med prosjektet var å finne ut om gode sko kan forebygge slike plager. Prosjektgruppen bak skoundersøkelsen anbefaler nå at sko med gelpute i hælen bør være standard på områder innenfor Norsk Hydro hvor det kreves sko med varmebestandige såler. Skoene bør ha utskiftbar innersåle og være så romslige at ortopedisk tilpasset innleggssåle kan brukes. Personer med fotavvik bør få slike såler individuelt tilpasset.

Personvern og cookies