Retten til hvilende pensjon utvides

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Regjeringen foreslår at retten til hvilende pensjon skal kunne fornyes med fem nye år.

Rett til hvilende pensjon innebærer at uførepensjonister som begynner å jobbe, kan få tilbake pensjonen, hvis det viser seg at de ikke klarer seg i arbeidslivet. Det betyr at mottakere av uføreytelser ikke har noe å tape på å prøve seg i arbeid, selv om det skulle vise seg at arbeidsforsøket ikke er vellykket. Samtidig vil det være et tiltak som motiverer uførepensjonister til å komme tilbake i arbeid.

Ny uførepensjon

– Når regjeringen foreslår at tidsrommet hvor man har rett til hvilende pensjon kan forlenges med fem nye år, vil det medvirke til at uføre får mer tid til å etablere seg i arbeidslivet, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i en pressemelding. Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til ny uførepensjon våren 2009. Lov­forslaget vil inneholde en helhetlig gjennomgang av hele uføreområdet, basert på forslagene i NOU 2007:4 Ny uføre­stønad og alderspensjon til uføre. Retten til hvilende pensjon formaliseres gjennom at uførepensjonerte melder fra til NAV om inntektsendring. Personer som ønsker å utvide perioden fra 5 til 10 år, må søke NAV om dette. På den måten vil man få større sikkerhet rundt de opplysningene som gis om inntekt.

Personvern og cookies