Rett på nett

Tekst: Vemund Jensen ( 2005)
Norges nestor innen arbeidsrett Henning Jakhelln har endelig fått oppfylt sin drøm – en kommentarutgave til arbeidsmiljøloven som hele tiden er oppdatert.
Jakhelln sikter til nett-tjenesten arbeidsrett.no, en nett-tjeneste med løpende oppdatering av både lovendringer og kommentarer til arbeidsmiljøloven. Med denne tjenesten tar Damm forlag rennefart inn på markedet for arbeidsrett. Det er første gang de kommer med en kommentarutgave til arbeidsmiljøloven. Professor Jakhelln har, sammen med stipendiat Helga Aune, vært redaktør for kommentarutgaven og ledet en redaksjon på 30 fagfolk, som hver og en har hatt sitt avgrensede ansvarsområde av loven. – Det er veldig krevende å lage en kommentarutgave på et stort rettsområde som arbeidsretten. Det blir nesten en full dags jobb for en person. Med en redaksjon på 30 personer blir det enklere. Et annet problem er det å holde alt à jour. Jeg pleier å si at en bok er utdatert den dagen den trykkes. Nettet er det mye lettere å oppdatere, sier Jakhelln. En annen fordel, som Jakhelln påpeker, er at kommentarutgaven blir mer robust for fremtiden med så mange bidragsytere. – Ingen lever evig. Etter hvert som personer går ut, skal vi være såpass mange at det er relativt lett å få inn en erstatter.

Veiviser
Han er på oppløpssiden nå. Taster seg gjennom de siste paragrafene inne på kontoret på juridisk fakultet mens folk ellers svetter seg oppover Karl Johan rett utenfor. Forlagsredaktør Trine Gamst venter straks dette intervjuet er over. Det er snart tre år siden han og Helga Aune startet arbeidet. Han angrer ikke på det. – Vi har til dels famlet oss frem, men det har vært en entusiastisk gjeng og et veldig inspirerende arbeid. Det har blitt et omfattende verk. Nettsiden er bygget opp etter arbeidsmiljølovens kapitler, hvor du får kommentarer til de forkjellige bestemmelsene i loven. Under dette finner man rettskildene. Det kan være internasjonale kilder som konvensjoner og direktiver, lovforarbeider som stortingsmeldinger, forskrifter, tidligere rettspraksis, diverse rundskriv og litteraturhenvisninger. Men det er ikke en ny kildebase, som Lovdata. Det er primært en veiviser i kildejungelen, du linkes direkte til stedene i kilden som omhandler lovbestemmelsen du arbeider med. Kommentarutgaven tar i tillegg for seg tilgrensede områder som for eksempel tjenestemannsloven, ferieloven og permitteringsloven.

Individualisering
Tjenestens målgruppe er advokater og jurister, deler av den offentlige forvaltningen som Arbeidstilsynet, Aetat, kommuner og fylkeskommuner, personalansvarlige, spesielt i større bedrifter, tillitsvalgte og verneombud. Dette er absolutt ikke laget for noviser i faget. Det er ikke noe du leser fra perm til perm, for det er relativt tungt stoff og veldig omfattende. I begynnelsen av september kommer kommentarutgaven i bokform også. Jakhelln selv utpeker Holo og Fougners kommentarutgave på Universitetsforlaget som hovedkonkurrenten til arbeidsrett.no. De kommer med en ny utgave på nyåret, som også kommer til å være tilgjengelig på nettet, hvor det tilbys en omfattende kildebase i samarbeid med Easyfind. Jakhelln mener Per Arne Larsens utgave på Gyldendal er en mye enklere bok. Når man først har Jakhelln på tomannshånd er det fristende å spørre om en karakteristikk av den nye arbeidsmiljøloven. – Det første som faller meg inn er at det er en videreføring av tidligere lov. Men en tendens som kommer klarere til uttrykk i den nye loven er individualisering. Det åpnes for større grad av avtalefrihet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, for eksempel når det gjelder avtaler om arbeidstid. Arbeidsmiljø – nr.5 – 2005

Personvern og cookies