Rett Hjem i hele landet

Tekst: Anne-Lise Aakervik (2005)

 

Arbeidstilsynets kampanje Rett Hjem er den hittil største satsingen på psykososialt arbeidsmiljø, og skal bedre arbeidsforholdene i hjemmetjenestene.

Belastningene i hjemmetjenestene skal på bordet. Kampanjen rettes mot hjemmetjenestens ledere og ansatte i soner, distrikter og PU-boliger landet over. – All innsamlet kunnskap og forskning tilsa at hjemmetjenestene har et høy arbeidsbelastning. Dette ville vi gjøre noe med, sier Morten Storseth som er kampanjeleder i Arbeidstilsynets distrikt 10 som har ansvaret for Trøndelagsfylkene. – Vi spør rett og slett: Hvordan har du det? Og målet er å minske belastningene som medfører helseskader i hjemmetjenestene.

Lite dokumentasjon
Problemene i hjemmetjenesten er tidspress, ergonomi, samt vold og trusler. Men mange klarer ikke å si stopp. – Vi ser at alt vedrørende brukere blir kartlagt og dokumentert, mens det finnes liten dokumentasjon og rutiner når det gjelder de ansattes arbeidssituasjon. Dette er noe vi vil ha på bordet i forbindelse med denne kampanjen, sier Storseth. For å oppnå dette er det blant annet viktig med en klar og tydelig ledelse samt god kommunikasjon. De ansatte må kunne si fra til lederen om noe er galt. Det må være en arena for å ta opp miljø og sikkerhet. System og klare rutiner som alle kjenner er også viktig for å sikre at arbeidsbelastningen ikke blir for høy. Det er dokumentert at dårlig tid og belastningsskader hører sammen. I forbindelse med Rett Hjem har Arbeidstilsynet besøkt alle kommuner i Trøndelag og hatt møte med ledelse og ansatte i 122 enheter i perioden 2002 og 2003. Opp mot 70 enheter fikk pålegg og fra november 2003 og ut 2004 har tilsynet vært ute igjen for å sjekke om påleggene ble fulgt opp. Kampanjen fortsetter med en ny tilsynsrunde i 2006. Da skal Arbeidstilsynet gå tilbake og se om tiltakene kommunen har satt i verk har varig virkning. Arbeidsmiljø nr.1 – 2005

Personvern og cookies