Retrett i regjeringen

(2004)

I og med nedgangen i sykefraværet i høst har regjeringen foreløpig trukket tilbake forslaget sitt om å belaste arbeidsgiverne med 10 prosent av sykelønnsutgiftene ut over fjorten dagers sykmelding. Forslaget vakte storm i alle leire, både hos arbeidsgiverne og arbeidstakerne, fagfolk og politikere da det ble fremmet i forbindelse med statsbudsjettet. Regjeringen har nå utsatt starttidspunktet for økt arbeidsgiverbetaling fra 1. april til 1. juli 2005. Det er særlig regjeringens ensidige brudd på IA-avtalen, nå som det ser ut til at arbeidet med avtalen endelig har begynt å virke, som har fått alle organisasjoner i arbeidslivet til å stå samlet mot forslaget. Flere peker på at regjeringen kan justere ned overslaget over utgiftene til sykepenger for neste år.

Personvern og cookies