Renholdsbransjen utsatt for sosial dumping

Tekst: Grethe Ettung (2009)

 

Forbundsleder Erna Hagensen og Arbeidsmandsforbundet åpner for å bruke allmenngjøring for å få en renere bransje.

Allmenngjøring av tariffavtalen for renhold er et av virkemidlene Hagensen ønsker å benytte. – Hittil har utfordringene i bransjen vært knyttet til sosial dumping i Norge, men etter EU-utvidelsen er det flere og flere utfordringer i forhold til bedrifter som kommer hit, sier Hagensen til fagbladet Arbeidsmanden.

Verneombud og ID-kort

Når en tariffavtale allmenngjøres, gjøres avtalen gjeldende også for personer som ikke er medlemmer av de aktuelle organisasjonene som er parter i avtalen. Dette gjøres først og fremst for å skaffe utlendinger som arbeider i Norge, de samme vilkår som norske arbeidere har. Dette bidrar også til at utenlandske selskaper ikke underbyr norsk arbeidskraft. (Kilde: Ju§torget.no) Hagensen understreker at i tillegg til allmenngjøring, er regionale verneombud, ID-kort og en offentlig godkjenningsordning av renholdsbedrifter viktige virkemidler. Arbeidsmandsforbundet arbeider med å skaffe til veie dokumentasjon som viser at det foregår sosial dumping i bransjen. Hagensen presiserer at tariffnemnda er strenge i kravet til dokumentasjon, og at det blir opp til forbundsstyret å ta standpunkt til om saken skal fremmes for tariffnemnda.

Personvern og cookies