Rengjøringskjemikalier feilmerkes

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Nesten halvparten av alle farlige rengjøringskjemikalier er feilmerket, og en stor andel av de ansatte får ikke god nok informasjon.

Dette går frem av Arbeidstilsynets (AT) aksjon rettet mot rengjøringsbransjen to dager i slutten av mai. Senioringeniør Ingvill Hornkjøl i AT opplyser at over 40 prosent av kjemikaliene som er helsefaremerket, ser ut til å være feilmerket. Dessuten mangler nesten en tredjedel av de 162 besøkte virksomhetene rutiner for opplæring i kjemisk helsefare.

Etseskader

Problemene er størst i de virksomhetene som har ansatte som ikke forstår norsk. I 45 prosent av disse virksomhetene får ikke de ansatte informasjon om kjemikaliene på et språk de forstår. Arbeidstilsynets direktør, Ingrid Finboe Svendsen er betenkt over resultatet, særlig med tanke på at renholdere har tre ganger høyere risiko for uførepensjonering på grunn av hudlidelser enn det som er tilfelle i andre yrker. Hvis det ikke er mulig å bytte ut farlige kjemikalier med mindre farlige, må skader og helsefare forebygges ved å bruke verneutstyr og ellers ta nødvendige hensyn ved bruken. Mange rengjøringsmidler kan føre til etseskader, noe renholdere er særlig utsatt for. I verste fall kan slike midler som kommer i øynene, medføre svekket syn eller blindhet.

Mangler opplæring

Ingvill Hornkjøl opplyser at den største andelen pålegg som ble gitt, handlet om mangel på orden og system. En tredjedel av de besøkte virksomhetene hadde ikke oppdatert stoffkartotek og 8 prosent manglet et slikt kartotek. Nærmere en av fem av de ansatte hadde heller ikke tilgang til stoffkartotek i sitt daglige arbeid. 28 prosent manglet rutiner for opplæring i bruk av kartoteket. Som tidligere nevnt kom de virksomhetene som hadde fremmedspråklige ansatte dårligst ut når det gjaldt informasjon og opplæring. – Neste skritt blir å kontakte de importørene som ikke har sørget for korrekt merkede datablad på rengjøringskjemikaliene. Det er importørene som er ansvarlige for at alle kjemikalier er riktig merket, sier Ingvill Hornkjøl.

Personvern og cookies