Ren Utvikling ”in” i markedet

Tekst: Morten Dahl (2001)

– Bruken av godkjente bedrifter i offentlige etater er blitt bedre, sier daglig leder Vibeke Lütken i godkjenningsordningen Ren Utvikling. Stiftelsen har nå 160 godkjente bedrifter, et tall som har vært ganske konstant de senere årene.

Ren Utvikling (RU), som fikk Arbeidsmiljøprisen i 1996, har nå flyttet inn i Arbeidsmiljøsenterets lokaler, og kommet inn i et faglig miljø.

– Dette er bra for oss, sier Vibeke Lütken i stiftelsen, som ble etablert i 1993 som et ledd i å komme det svarte arbeidet i renholdsbransjen til livs. Det var partene i arbeidslivet, Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Servicebedriftenes Landsforening (SBL) og den gang Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) som tok initiativ til å etablere stiftelsen og godkjenningsordningen.

 

Positivt i markedet

– Vi merker at det er blitt positivt i markedet å være godkjent av oss. Vi har alle de store renholdsselskapene i våre lister, og nå er det de små som søker å bli godkjent. Markedet krever dette, sier Lütken. Hun mener viljen til å bli godkjent er langt større nå, enn for bare få år siden.

RU er blitt selvfinansierende, og får ikke lenger økonomisk støtte fra partene eller staten. SBL har som medlemskrav at renholdsbedriftene skal være godkjent av Ren Utvikling, men Lütken opplyser at over halvparten av de godkjente virksomhetene ikke er SBL-medlemmer.

Stiftelsen mottar svært mange henvendelser med ønske om å bli godkjent, og den daglige lederen understreker at de som ikke etterlever kravene risikerer å bli sparket ut igjen dersom de ikke har orden i eget hus.

 

10 sparket ut

– I løpet av fjoråret var det hele 10 bedrifter som mistet godkjenningsbeviset fordi de ikke klarte å leve opp til de kravene vi setter for å være medlem. Virksomhetene får besøk av oss, og får hvis det er ting som må rettes opp, en frist til å gjøre dette. Hvis så ikke gjøres, kan godkjenningsnemnda ekskludere bedriftene, fortsetter Lütken. Den daglige lederen opplyser at de som blir ekskludert som oftest søker om nytt medlemsskap.

– Dette forteller meg at vi har en viktig jobb å gjøre, sier Lütken.

Hun opplyser at det er en del innkjøpere av renholdstjenester som ikke er fornøyd med den jobben godkjente bedrifter gjør.

– Vi skal etterse at de godkjente bedriftene etterlever våre krav, men det er klart at innkjøperne må ta hensyn til den kvaliteten de får. Vi har derfor forståelse for at enkelte godkjente bedrifter ikke gir godt nok renhold, men dette er noe vi jobber med. Kvaliteten på renholdet må være en vel så viktig del av totalpakken som etterlevelse av skatter og regler, sier Lütken.

Ren Utvikling har 75 prosent av renholdsmarkedet som godkjente bedrifter.

Personvern og cookies