Religion og arbeid

(2010)

Likestillings- og diskriminerings­ombudet har gitt ut hånd-boken Religion på arbeidsplassen.
I dagens flerreligiøse samfunn, må arbeidsgivere ta hensyn til at det kan være flere ulike religioner og livssyn på en arbeidsplass. Den nye håndboka gir en oversikt over arbeidstakeres rettigheter og plikter. Slik kan den bidra til å løse problemer og hindre konflikter knyttet til den enkelte medarbeiders religions­utøvelse.
Diskrimineringslovens § 4 forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av religion. Religion på arbeidsplassen er delt inn i ulike tema, blant annet bønn i arbeidstida, religiøse hodeplagg og symboler, ramadan, og misjonering på arbeidsplassen.
Heftet kan bestilles, eller lastes ned, fra Likestillings- og ­diskrimineringsombudet: ldo.no

Personvern og cookies